Jdi na obsah Jdi na menu
 


      ORGÁN NÁRODNĚ DEMOKRATICKÉ STRANY-

       ČS NÁRODNÍ DEMOKRACIE

       NEZÁVISLÉ MEDIUM

photo_00022.jpgJUDR.KAREL KRAMÁŘ I.PREMIÉR ČSR-PŘEDSEDA NDS 1861-1937

 

prapor-svobody-cr.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 ROČNÍK 150 JUBILEJNÍ .151.ROČNÍK 2012 HISTORICKÝ .

 

ROK 1910 - 100 LET OD REFORMY NÁRODNÍCH LISTŮ

10 LET OD ZAHÁJENÍ INTERNETOVÝCH PRVNÍCH TISKŮ

5 LET OD ZŘÍZENÍ WEBU

Vážení čtenáři a příznivci, nová úprava Národních listů je po létech a měsících skutečností . Na doméně narodni-listy.cz vycházejí od 17.11. celoplošně listy tak, aby si je mohl občan(ka) naší země i doma vytisknout. je to dar k 150. výročí definitivního zavedení Národních listů . )REDAKCE)

000010.jpg

 

 

  

                    NÁRODNÍ LISTY

HLAVNÍ REDAKCE  ČESKOSLOVENSKO

       INTERNETOVÉ NOVINY A   ČASOPIS

 

MAJITEL WEBOVÉ ÚPRAVY

JAN.VALENTA, PŘEDSEDA NDS ,

ŠÉFREDAKTOR NÁRODNÍ LISTY

 

ŠÉFREDAKTOR NL I.OD 28.10.2002 PŘEDÁNÍM DOKUMENTŮ EXILU JAKO OBNOVUJÍCÍ ZŘIZOVATEL  REGISTRACE : SÍŤ ESTRANKY.CZ

 KLAMAVÁ REKLAMA A ZNEUŽITÍ NAŠICH STRÁNEK JE TRESTNÝ ČIN! viz  nepovolené reklamy Občansko právní soud řeší vysokými pokutami ! 

REDAKCE NL : ŠÉFREDAKTOR JAN VALENTA, PŘEDSEDA NDS-ČS NÁRODNÍ DEMOKRACIE

REDAKCE PO USNESENÍ PŘEDSEDNICTVA ND-NDS ZE DNE 1.3.2014 NA NÁVRH ŠÉFREDAKTORA KLUBU NÁRODNÍCH LISTŮ A MEDIÁLNÍ RADY ZDE DNE 1.3.2014.

NOVÉ SLOŽENÍ REDAKCE NÁRODNÍCH LISTŮ INTERNET - NÁRODNÍ DEMOKRACIE-NÁRODNÍ MYŠLENKY-ČESKÉHO A MORAVSKOSLEZSKÉHO KLUBU :

REDAKČNÍ RADA K 4.3.2014

NA PODKLADĚ ROZŠÍŘENÍ REDAKCE NA SLOVENSKO DOCHÁZÍ KE ZMĚNÁM VE SLOŽENÍ REDAKCE !

ŠÉFREDAKTOR : JAN VALENTA, PŘEDSEDA NDS-ČSND, ZÁSTUPCE ŠÉFREDAKTORA ČESKÁ REPUBLIKA

ING. FRANTIŠEK ROZSYPAL ( návrh na RR)

ZÁSTUPCE ŠÉFREDAKTORA ZA SLOVENSKO

MILAN LAURINEC

ZÁSTUPCE ŠÉFREDAKTORA ZAHRANIČÍ :

PHDr. THOMAS SCHMIED ( česká národnost-Praha -Nebraska USA)

REDAKCE NÁZORY A KOMENTÁŘE STŘEDNÍ ČECHY :

ING. FRANTIŠEK ROZSYPAL, básník, korektor a grafik

ing. VLADIMÍR SOBOTKA (Praha), ČECHY,

VÁCLAV HRABOVSKÝ , příprava a korekce článků,

KARLA ZAPLETALOVÁ, Nový Jičín -MORAVA A SLEZSKO

REDAKCE PLZEŇSKO : IT PAVEL VONDRÁŠ ( Nepomuk)

REDAKCE SOCIÁLNÍ : LUKÁŠ ĎURICKÝ ( Moravská větev) Ostrava-Praha

 

 

REDAKCE : ČESKÁ REPUBLIKA

A SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 

MAJITEL NÁRODNÍCH LISTŮ :  ZA NDS

 JAN VALENTA

SEZNAM WEBŮ  OBČANSKÉHO SPOLKU ČESKÝ KLUB- KLUBŮ NÁRODNÍCH LISTŮ - NÁRODNĚ DEMOKRATICKÁ STRANA- ČESKOSLOVENSKÁ NÁRODNÍ DEMOKRACIE ( vlastník listu):

NÁRODNÍ LISTY HLAVNÍ REDAKCE ČESKOSLOVENSKO : narodnilisty.estranky.cz

NÁRODNÍ MYŠLENA

narodnimyslenka.estranky.cz

NÁRODNÍ DEMOKRACIE

nds.estranky.cz

NÁRODNÍ LISTY DNES

narodnilistydnes.blog.cz ( příprava videojournal, fotogalerie pro hlavní stránky , komentáře)

ALMANACH-LUMÍR .....( kulturní magazín pro všechny generace)

almanach-lumir@estranky.cz

 

 

 

 

 

 

photo_00065.jpg 

 

PŘEJEME NOVÉ REDAKCI MNOHO SIL DO ZÁPASU O BUDOUCNOST ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO NÁRODA!

 

ŠÉFREDAKTOR NL :

JAN VALENTA, starosta ZEMSKÉHO SNĚMU ČMS, předseda ČSL NÁRODNÍ DEMOKRACIE, DRŽITEL ŘÁDU JUDR.KARLA KRAMÁŘE .

--------------------------------------------------------------------------------

NÁZORY REDAKCE SE VŽDY NEMUSÍ SLUČOVAT S OBSAHEM .

NÁRODNÍ LISTY ODMÍTAJÍ CENZURU JE ZE ZÁKONA ZAKÁZÁNA !

-------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ : MEDIÁLNÍ-REDAKČNÍ RADA SCHVÁLILA ROZDĚLENÍ HLAVNÍCH STRÁNEK NA JEDNOZNAČNĚ BEZ REKLAMY A ZŘÍZENÍ EXTERNÍHO WEBU DO TERMÍNU 12.9.2013.

-------------------------------------------------------------------------------------------

ROZŠÍŘENÍ NÁRODNÍCH LISTŮ A ODCHOD SLABŠÍCH ČLÁNKŮ JE PROVEDEN CITLIVĚ A BEZ KOMENTÁŘŮ. ROZHODUJE TO CO ČLOVĚK DĚLÁ, ZAČ BOJUJE A JAKÝ JE JEHO VZTAH K RODNÉ ZEMI . ŠÉFREDAKTOR NL I JAN VALENTA DNE 11.09.2012

NÁRODNÍ LISTY,ČESKOMORAVSKÝ KLUB-NÁRODNÍ MYŠLENKA A NÁRODNÍ OBRODA SE OTEVÍRAJÍ NÁZORŮM VŠECH SLUŠNÝCH OBČANŮ , OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ A SPOLKŮ. PLNĚ TOTO ODPOVÍDÁ 151 LETÉ TRADICI NÁRODNÍCH LISTŮ, KTERÉ BYLY A BUDOU V PŘEDNÍ LINII ZÁPASU O SVOBODU MYŠLENÍ A SLOVA.

 

            NÁRODNÍ ARCHIV : ČESKÝ A PRAŽSKÝ KLUB OD R. 1863                        

 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

NÁRODNÍ LISTY BYLY ROZŠÍŘENY NA ÚZEMÍ ČECH,MORAVY A SLEZSKA A SLOVENSKÉ REPUBLIKY OBNOVENÍM ČINNOSTI REDAKČNÍ RADY K 5.6.7.9.2013 . 

V ROCE 2012 DOCHÁZÍ K MASOVÝM VYSTOUPENÍM OBČANŮ PROTI ZVŮLI POLITIKŮ VLÁDY. MĚNÍ SE I NÁRODNÍ LISTY. NECHŤ V DUCHU SLAVNÉ TRADICE DÁL VEDOU SVĚTLO V TUNELU LŽÍ,PODVODŮ A NÁSILÍ KU PRAVDĚ A SVOBODĚ . ( JAN VALENTA)

SVOBODY JE HODEN TEN NÁROD, KTERÝ SI JI DOKÁŽE VYBOJOVAT A UHÁJIT ( JUDR.LADISLAV RAŠÍN 1938) . NEDEJ BOŽE ABY Z NÁRODA BOŽÍCH BOJOVNÍKŮ

BYL SLUNEČNÝ DEN A LIDÉ SE NA SEBE USMÍVALI A MÁVALI.( JAN NERUDA)

JSEM TVÁ MATKA A TY MŮJ SYN, OPUSTÍŠ-LI MNE ZAHYNEŠ,OPUSTÍM-LI TĚ NEZAHYNU! ( VIKTOR DYK)


NL byly založeny bratry Vladimírem a Juliem Grégrovými roku 1861 pádem Bachova absolutismu. Roku 1910 se staly orgánem Národní strany mladočeské, státoprávní a posléze Národně demokratické .... V mnohém jim byla ponechána nezávislost a jejich redaktoři byli vlastně samostatnými necenzurovanými subjekty. Ostrý kritik dr. Julia Grégra Jakub Arbes byl spolumajitelem listu od r. 1912 dr. Aloisem Rašínem( Omladina) plně rehabilitován. Psal na pokračování Eduard Baas, Alois Jirásek, Vítězslav Hálek, zejména do své smrti Jan Neruda. Proto odsuzujeme zneužití jeho článku jen pro NL bolševiky.
V současné fázi navážeme na tento slavný odkaz. Rozšířili jsme na sklonku roku 2008 kulturní rubriku o autorské obsahy,internetové knihy a publikace.Dále hodláme rozšířit okruh dopisovatelů a o aktuální přehledy, informace a zejména prostor pro občany naší vlasti.
Národní listy nadále budou podporovat občanské aktivity a sdružení. Jsou otevřené všem, kterým záleží na osudech této země. VAŠE REDAKCE

Jsme v situaci 71. let po ostudném Mnichovu 38, obdobě diktátu z Moskvy 1968 a ostudnému schvalování Lisabonského diktátu, který není formou referenda schválen většinou členských zemí, je potřeba v mediálním světě ovládaného různými "korporacemi" hlásat pravdu proti lžím. Internet je krokem ke svobodě projevu, vyznání, politické a mravní orientace.

Národní listy měly ve své době prestiž. Začínáme i tím, že Narodní listy.com musíme očistit od nánosů překonaných teorií a dogmat. Obnova listu se ve volebním roku 2002 nevyvedla tak jak jsme si předsevzali. Za údobí let 2003 až 2007 nenese redakce NL I na narodnilisty.com zodpovědnost a přebírá k 12.10.09 zodpovědnost za doménu. NL I od začátku nemá prostory k vydávání, zápasí s nulovým rozpočtem a nic jí nebylo vráceno po roce 1989 vládami ČSFR-ČR-SR ! Národní listy naléhavě potřebují sponzory a i technickou pomoc. Vydávání listů po r. 2007 se koná jen díky nesmírné obětavosti hrstky lidí a zejména předsedy Národní demokracie Jana Valenty.

DÍKY VELKÉMU ENTUZIASMU A OBĚTAVOSTI NÁRODNí

Obracíme se proto na veřejnost o pomoc. Národní demokracie vstoupí za nedlouho do volebního roku v koalici se slušnou částí politického spektra, tak jak by si to přál dlouholetý předseda NDS-NSJ JUDr. Karel Kramář ( vzor roku 1918).

Děkujeme všem čtenářům , kteří zejména v poslední době čtou naše stránky a zasloužili se i přátelé z faceboku.

Vaše redakce NL I

NÁRODNÍ LISTY DNES .

nds_logo.gif

POSLANECKÝ KLUB PARITNĚ ZE VŠECH ZEMÍ ČSR  ČESKOSLOVENSKÉ NÁRODNÍ DEMOKRACIE 

000002.jpgPRAVDOU I TŘEBA PROTI VŠEM ! JUDR. KAREL KRAMÁŘ . Už tehdy jsme prosazovali prvky přímé demokracie !

 

ZEMSKÉ ZNAKY ČESKOSLOVENSKA, CHYBÍ PODKARPATSKÝ MEDVĚD

statni-znaky.gif

 

 

 

 

 

AKTUALITY NA PÁTEK.

23. 10. 2015

Senát propjednává zmetky v zákonech.

 
Celý příspěvek | Rubrika: ÚVODNÍKY A ČLÁNKY A FEJETONY | Fotografie: ARCHIVY A FAKTA | Komentářů: 0

ZÁVAŽNÉ PROHLÁŠENÍ PŘEDSEDY NDS K 28. ŘÍJNU 1918

22. 10. 2015

DNEŠNÍ PROHLÁŠENÍ PŘEDSEDY NDS-ČSND JANA VALENTY, ŠÉFREDAKTORA KLUBU NÁRODNÍCH LISTŮ

 

BASHIR ASSAD JEDNAL V MOSKVĚ- NOVINKY.CZ A BLOGY

21. 10. 2015

AKTUÁLNĚ: DO MOSKVY PŘILETĚL PREZIDENT SYRIE. PŘÍDAVKY DŮCHODCŮM AŽ V ROCE 2016 ZATÍMCO VLÁDNÍ ÚŘEDNÍCI DOSTANOU TUČNÉ ODMĚNY ZA KOLABORACI .

 

Ilumináti-napsal : MYRON C. FAGAN, J.Severinová redakce

21. 10. 2015

SVĚDOMÍ LIDSTVA SNAD ZVÍTĚZÍ NAD TRILATERÁTY.

JAN VALEŠ

PRVNÍ ČÁST ILUMINÁTŮ VYŠLA 3. SRPNA 2007

 

DALŠÍ ZPRÁVY A VYDÁNÍ NÁRODNÍ LISTY Č.55

20. 10. 2015

Aktuální zpravodajství ze soboty 17.10 na Václavském náměstí a další kauzy...Otřesné foto ze školy .... Jak dopadne kauza Jiřího Rozbořila ? Vyšumí???

 

KORESPONDUJÍCÍ WEBY INFO WAHR

20. 10. 2015

Naše názory nejsou pouhou teorií o spiknutí. NL

 

ZAJÍMAVÉ- PŘEVZATO Z ANTICHARLIE HOP DOGG - NÁRODNÍ MYŠLENKA

20. 10. 2015

DOPISOVATELÉ A FOTA JSOU OBRAZEM TOHO CO SI LIDÉ MYSLÍ...

 

ČTVRTÁ ŘADA ILUMINÁTŮ PO ČESKU, EVROPSKU A VE SVĚTĚ- ÚVOD

19. 10. 2015

ILUMINÁTI PO ČESKU, EVROPSKU A VE SVĚTĚ IV. ŘADA

pondělí 19.10.2015 : Pokračování v 1.kapitole část

ÚVOD : JAN VALEŠ ZE ZBIROHA

 

NAD TÝDNEM -BRUSEL-OLOMOUC-ATHÉNY

16. 10. 2015

KAŽDÝ NÁROD MÁ SVÉ VLASTIZRÁDCE.POSUĎME SAMI.....

 

STŘEDA A ČTVRTEK AKTUALITY FEJETON K STUDENTSKÉ VÝSTAVĚ V NTK

15. 10. 2015

IVAN LANGER JE ZŘEJMĚ VE VYŠETŘUJÍCÍ VAZBĚ A I HEJTMAN OLOMOUCKÉHO KRAJE JIŘÍ ROZBOŘIL ZŘEJMĚ TAKÉ.POTVRZENO, KMOTŘI Z OLOMOUCE BUDOU OBVINĚNI.

STUDENTSKÁ VÝSTAVA V NTK VČERA 14.10.2015 POVEDENÁ OK.

 
Celý příspěvek | Rubrika: ÚVODNÍKY A ČLÁNKY A FEJETONY | Fotografie: GALERIE NL | Komentářů: 0

STÁTOPRÁVNÍ OHRAZENÍ V NOVÉ PODOBĚ MÁ ZA SEBOU 22 ROKŮ!

14. 10. 2015

OPAKOVÁNÍ ČÁSTI PŘEHLEDU TŘÍ STÁTOPRÁVNÍCH OHRAZENÍ Z 28.3.2015 MĚSÍC PO HODONÍNSKÉM SNĚMU A ARTIKULÍCH .

 

STÁTOPRÁVNÍ OHRAZENÍ BYLY TŘI: ROKU 1893 JUDr. Karel Kramář na Říšském sněmu RU vyhlásil daleko dříve než TGM právo českého národa na nezávislost a za to byl roku 1915 odsouzen k smrti. Druhé vyhlásil dr. Ladislav Rašín dne 28.12.1938 proti Mnichovskému diktátu a třetí Jan Valenta proti rozpadu Československa ! ( nová verze )

 

AKTUALITY DO 53 ČÍSLA KLUBU NL

13. 10. 2015

PODZIMNÍ CHLAD JE I U NÁS A NA UKRAJINĚ . SNAD SE DOHODLI NA ČERPÁNÍ RUSKÉHO PLYNU RUSKO A UKRAJINSKÁ VLÁDA.

BABIŠ NEODSTOUPÍ, PROČ BY TO DĚLAL ? UKRAJINA JIŽ MÁ PLYN

ÚTERNÍ ÚVODNÍK ŠÉFREDAKTORA K ZADLUŽENOSTI ZEMÍ EU A SVĚTA .

 

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: ÚVODNÍKY A ČLÁNKY A FEJETONY | Fotografie: GALERIE NL | Komentářů: 0

číslo 49 nl ročník 151 STÁTOPRÁVNÍ OHRAZENÍ IV.

10. 10. 2015

PŘEDNOSTNĚ DNES UVÁDÍME PRVOU , DRUHOU , TŘETÍ ČÁST a ČTVRTOU ČÁST  IV. STÁTOPRÁVNÍHO OHRAZENÍ NDS PROTI ROZBITÍ ČESKOSLOVENSKA . POKRAČOVÁNÍ Z 29.9 DNE 10.10.2015. DALŠÍ ČÁST PO VEŘEJNÉ DISKUSI ....

JAN VALENTA.V.R AUTORIZACE III. A IV. STÁTOPRÁVNÍHO OHRAZENÍ 1992 AŽ ?

 

FEJETON NA PÁTEK.K ČEMU MÁME OMBUSMANA????

9. 10. 2015

Tři muži v románu Jerome Klapky Jerome aspoň vyprodukovali na moři něco produktivního, kdežto naše Koalice další státní dluh a nechutnou rozpravu o zdanění heren ....(

 

DNEŠNÍ ŽIVÁ SLOVA MÍSTO ÚVODNÍKU

8. 10. 2015

Uprchlíci viz foto smyslu zbavení. Naše vláda je bezradná. Hollande a Merklová zřejmě ztratili v projevech smysl pro realitu ...Ukrajina- těžký stav na Východě i Západě země....

 
Celý příspěvek | Rubrika: ÚVODNÍKY A ČLÁNKY A FEJETONY | Fotografie: ARCHIVY A FAKTA | Komentářů: 0

TRADIČNÍ ÚVODNÍK- ŽIVÁ SLOVA K ČÍSLU 52

7. 10. 2015

AKTUÁLNĚ: UKAZUJE SE ŽE ISLAMISTÉ POSÍLAJÍ DO EVROPY MLADÉ MUŽE VYZBROJENÉ A DOKONCE S TUČNÝMI KONTY, KDY ZABÍRAJÍ HOTELY, BYTY ATD...píší naši redaktoři a dopisovatelké ŽIVÁ SLOVA....

 

Násilnosti Islamistických utečenců neberou konce DOPLNĚNO 5.10

3. 10. 2015

KDO VYZBROJIL ISIL, TALIBAN, BOKOHARU A DALŠÍ TERORISTY? VÍME ODKUD VÍTR VANE...

Národní listy 52 ČÍSLO ROČNÍKU UŽ 154 ( 1861 ZAL.)

 
Celý příspěvek | Rubrika: ÚVODNÍKY A ČLÁNKY A FEJETONY | Fotografie: ARCHIVY A FAKTA | Komentářů: 0

ZÁVĚR III.ŘADY ILUMINÁTŮ DNES 2.10.2015

2. 10. 2015

KDO ZA KÝM STOJÍ? UDĚLEJTE SI OBČANÉ VLASTNÍ NÁZOR. UPRCHLÍCI MAJÍ LIKVIDOVAT EVROPSKÉ NÁRODY? KDO JE PUSTIL DO EVROPY? - ZÁVĚR III. ŘADY ILUMINÁTŮ ODPOVÍDÁ KDO ....

 

ÚTERNÍ PŘEHLED A NÁZORY ODJINUD A REDAKCE

1. 10. 2015

NÁZORY DŽIHÁDISTKY ( PALESTINA) TRVALE ŽIJÍCÍ V ČR, DALŠÍ PODRAZY VLÁDY BOHUSLAVA SOBOTKY VŮČI VOLYŇSKÝM ČECHŮM A UTEČENECKÝM KVÓTÁM. JE NA ČASE VLÁDU ODVOLAT !

 

ŽIVÁ SLOVA DNES DOPISOVATELÉ, REDAKCE

30. 9. 2015

NAD SUMMITEM PUTIN-OBAMA, UTEČENCI SMYSLU ZBAVENÍ .
 

 

NÁRODNÍ LISTY V ČÍSLE 51 AKTUÁLNĚ ÚVODNÍKEM

29. 9. 2015

ÚVODNÍK K STÁTNÍMU SVÁTKU SVATÉHO VÁCLAVA

 

ODLOŽENÝ FEJETON TROCHU JINAK S NADHLEDEM

24. 9. 2015

NAD NÁMI VŠEMI. ŠÉFREDAKTOR JAN VALENTA VE FEJETONU O TUNELU TUNELŮ BLANKA A NADĚJI V BEZ-NADĚJI . TO POSLEDNÍ S OHLEDEM NA OCHRANU PRÁV OBČANŮ NA POKRAČOVÁNÍ( red)

 
Celý příspěvek | Rubrika: ÚVODNÍKY A ČLÁNKY A FEJETONY | Fotografie: ARCHIVY A FAKTA | Komentářů: 0

ZÁVĚR III. ŘADY PENTALOGIE FAKTŮ .

23. 9. 2015

ILUMINÁTI PO ČESKU, EVROPSKU A VE SVĚTĚ XXX.DÍL, PRVÁ ČÁST.

JAN VALEŠ ZE ZBIROHŮ

opakování ze 13.srpna před závěrem III.řady

 

MIMOŘÁDNÉ VYHLÁŠENÍ PŘEDSEDY NDS JANA VALENTY DNE 23.9.2015 KE KVÓTÁM

23. 9. 2015

ŘÁDĚNÍ ISLAMISTICKÝCH UTEČENCŮ CHCE VEDENÍ EU ŘEŠIT NA ÚKOR ZEMÍ VIŠEGRADSKÉ ČTYŘKY. POLSKO STEJNĚ JAKO V MNICHOVĚ ZRADILO SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ A HLASOVALO PRO KVÓTY ! (red)

 

DOPISOVATELÉ K PŘÍPADU RUSKÉ ÚČASTI V SYRII

22. 9. 2015

Přispívatel Radek Chalupa nezávislý zdroj

 

JUBILEJNÍ LETOŠNÍ ČÍSLO 50 ROČNÍK 151

21. 9. 2015

PADESÁT ČÍSEL JE DOST I MÁLO NA SLEDOVANOST NÁRODNÍCH LISTŮ , ALE PO ÚPRAVÁCH DO ŘÍJNA T.R. POČET STOUPNE

 

NA AKTUÁLNÍ TÉMA : ŽIVÁ SLOVA-FEJETON

14. 9. 2015

K SITUACI VÁLEČNÝCH KONFLIKTŮ A JEJICH DŮSLEKŮM NÁŠ ŠÉFREDAKTOR KOMENTUJE . 48-49 číslo

Anglický překlad článku je do 49. čísla NL

 

48 číslo NL ročník 151

8. 9. 2015

Aktuálně : REDAKTOR NÁRODNÍCH LISTŮ L.D. BYL BRUTÁLNĚ NAPADEN POLICISTOU NA PRACOVNÍM ÚŘADĚ PRAHA 3 PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ STAVU JEHO PŘÍSPĚVKŮ NA BYDLENÍ A HMOTNÉ NOUZE ! OTŘESNÝ FAKT NA PRACOVNÍM ÚŘADĚ PRAHA 3 JE REDAKCÍ STÁLE SLEDOVÁN!

 

NÁRODNÍ LISTY PŘEDNOSTNĚ OBDRŽELY OSOBNÍ DOPIS PŘEDSEDŮM( KYNÍM ) STRAN, HNUTÍ, SPOLKŮ

4. 9. 2015

POLITICKÁ NAIVITA MNOHÝCH SPOLKŮ, HNUTÍ A STRAN PODNÍTILA POSLEDNÍ APEL , DATOVÁNO 31.7.2014.

NDS SPOLUPRACUJE SE STRANAMI PRVÉ REPUBLIKY VLASTENECKÝMI SUBJEKTY A JEDNOTLIVÝMI OBČANY . ( NSS, ČMRS, ap)

 OBNOVENO PO PŮL ROCE .APEL JE PLATNÝ ZEJMÉNA V DOBĚ DEZINFORMACÍ. (redakce)

 
Celý příspěvek | Rubrika: ÚVODNÍKY A ČLÁNKY A FEJETONY | Fotografie: ARCHIVY A FAKTA | Komentářů: 0

ZEMSKÝ SNĚM X. POKRAČOVÁNÍ V NÁRODNÍCH LISTECH

4. 9. 2015

AKTUALIZUJEME VÝZKUM PROVEDENÝ PANEM JANEM VALENTOU V NA V LÉTECH 2003 AŽ 2015.(red)

 X.POKRAČOVÁNÍ REKAPITULACE DĚNÍ A KONEC NADVLÁDY STAVŮ NAD ZEMSKÝM SNĚMEM PO ROCE 1848 .

AKTUALIZUJEME VÝZKUM STÁTU A PRÁVA PŘED ZPRACOVÁNÍM STÁTOPRÁVNÍHO OHRAZENÍ Č.IV ROKU 2015 SHRNUTÍ INICIATIVY ZA OBNOVU ČESKOSLOVENSKÉ STÁTNOSTI

AUTOR : JAN VALENTA ZEMSKÉ DESKYVÝZKUM PŘED PRÁZNINAMI 18.6.2015