Jdi na obsah Jdi na menu
 


ÚPLNÉ ZNĚNÍ PROJEVU PŘEDSEDY NDS -ČSND JANA VALENTY NA ČSNS

3. 3. 2015

NÁRODNĚ DEMOKRATICKÁ STRANA

(reg. ČR A SR 4.3.1991)

ČESKOSLOVENSKÁ NÁRODNÍ DEMOKRACIE ( od roku 1919-1934,1949-1998 exil)

 

 

 

My, kteří jsme byli v zápase o naši samostatnost, odejdeme, ale vy

nastupující generace jděte v našich šlépějích probuzení

a vzepětí Národů Československa

JUDr.Karel Kramář (1936)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nedopusťme, aby národ božích bojovníků se stal podlými otroky ( 1938

dr. Ladislav Rašín Státoprávní ohrazení proti Mnichovu

 

Není možné, aby dva politici toužící po moci, rozdělili stát, který nikdy

nezaložili .( 1992 Jan Valenta konference Bratislava )

Státoprávní ohrazení III.AŽ IV.

 

IV. ČÁST STÁTOPRÁVNÍHO OHRAZENÍ. OBNOVA ČSFR .

 

1. ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA

     PRÁVNĚ NEZANIKLA .

Bude nutné obnovit pod názvem Národní shromáždění

( do 27.8.1968) obě komory federálního parlamentu a to Sněmovnu

národů a Sněmovnu lidu. Obě komory musí být doplněny o nové

poslance formou všelidového referenda, kteří nahradí ty zastupitele,

kteří se dopustili zjevné vlastizrady . Bude obnovena Prokuratura

ČSFR, která posoudí míru zavinění poslanců FS ČSFR při hlasování

o podvrhu Ústavního zákona o rozdělení federace.

 

2. Je nutná obnova institutu Československého prezidenta, v té době

obě komory jej nezvolili po volbách v červnu 1992 , čímž hrubě

porušily Ústavu federace . Podle daného klíče by dočasně mohl

funkci vykonávat Český prezident Ing. Miloš Zeman, který byl v

Petičním výboru za ČSFR a hlasoval pro zachování federace roku

1992 jako poslanec za OF . (1992) Rovněž napadl dvojí nezákonné

projednání tak zvaného Ústavního zákona o rozdělení ČSFR . Nový

prezident Československé federativní republiky bude zvolen oběma

národy na podkladě přímých, rovných a občanských voleb bez a to

bez omezení u nezávislých a kandidátů s podporou . Druhé kolo

prezidentských voleb, pokud nebude zvolen prezident federace v

prvním kole nad 51% platných hlasů se bude konat podle Ústavního

zákona doplněného částmi Zákonů obou národních republik o přímé

volbě prezidenta.

3. Prezident federace jmenuje vládu národní jednoty a záchrany o 7

členech. Národní vlády zůstanou zachovány nikoliv PS ČR a SNR ale

ustanoveny Zemské sněmy ČECH, MORAVSKOSLEZSKÝ A

SLOVENSKÝ , KTERÝ ZAPLNÍ SNĚMOVNU NÁRODŮ.

4.

Prezident ČS federace vyhlásí všeobecné a rovné občanské

referendum o návrhu nové ÚSTAVY ČSFR . Vlády ČR a SR podají

okamžitě demisi a budou ustaveny Zemské národní vlády také vždy o

7 členech. Tím se zúží státní správa, zrušeny kraje a obnoveny

okresy . Administrativní zátěž pro občany obou republik vychází z

toho, že oba státy v současnosti mají přebujelý administrativní aparát,

nutný důsledné redukce.

 

Doplňující návrhy budou předneseny k 28.2.2015

V projevu :

Samotné hlasování ve FS proběhlo rovněž dvakrát a to odpoledne

23.11.1992 a po půl noci 1:05 v rozporu s Ústavním zákonem o

čs.federaci . ( vlastní slova řečníka)

 

Za ČESKOSLOVENSKOU NÁRODNÍ DEMOKRACII : podepsáni

 

Předseda ČS ND - NDS za ČR A SR (1991,92 až)

 

.........................................................

Jan Valenta v.r

a

1. místopředseda ČSND Zdenek Čerešňa za NDS -ČSND

 

 

..............................................................

Zdenek Čerešňa v.r

 

dne 28.2.2015

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Předseda ČMND-NDS JAN VALENTA