Jdi na obsah Jdi na menu
 


MIMOŘÁDNĚ : MEMORANDUM PŘEDSEDY ZS ČMS A NDS-ČSND

21. 2. 2015

 

znak-ceskoslovenska.jpg


 

ČESKOSLOVENSKÁ

NÁRODNÍ DEMOKRACIE- NDS

OBČANSKÝ SPOLEK ČESKÝ KLUB-

KLUBY NÁRODNÍCH LISTŮ -

ZEMSKÝ SNĚM ČECH,MORAVY ,SLEZSKA

 

PŘEDSEDA ZS ČMS, NDS-ČSND A ŠÉFREDAKTOR NÁRODNÍCH LISTŮ

Jan Valenta, cmnd.nds@centrum.cz, valenta.cmnd@gmail.com, mbč.608408155

 

STÁTOPRÁVNÍ MEMORANDUM OBČANŮM ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY.

SVOLÁNÍ PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU ( 15 až 21 členů) ZS ČMS A ČESKOSLOVENSKÉHO NÁRODNÍHO VÝBORU (SNĚMU) .

 

Ve smyslu Českého a Slovenského státního práva , aby bylo v současném vývoji našich republik naplněno právo občanů obou republik jako „nástupnických „ států ČSFR , na Přímou demokracii , zaštiťuji OS Českým klubem- KNL mimoparlamentní podobu ZEMSKÝCH SNĚMŮ ČECH , MORAVY , SLEZSKA, SLOVENSKA , PODKARPATSKÉ RUSI A LUŽICKÉHO SRBSKA , jakož i zcizených území Slezska , Moravy a Slovenska .

Český klub byl ve své době hlavní silou našeho Národního obrození . Odmítl ústy předsedy ČKL dr. Františka Ladislava Riegera a mluvčího Slovanského sněmu a Národní strany staročeské ( 1848) Františka Palackého dualistický model Rakousko-Uherska. Odchod Františka Palackého z předsednictví NSS byl provázen slovy :“ NENÍ MOŽNÉ ABY JSME USILOVALI O FEDERALIZACI RAKOUSKO-UHERSKÉ MONARCHIE ( 1866) !“

Do ČKL vstoupili Mladočeši a řada spolků, sdružení a svými peticemi od řemeslníků, živnostníků, dělníků, učitelů, zaměstnanců a umělců ,vytvořili dějinný základ specifické české a slovenské demokracie , neboť i Uherští poslanci za SVK se připojovali k našim poslancům Říšského sněmu RU. ( tolik citát z chystané knihy o Státoprávním ohrazení vůči Evropské unii a vládám ČR a SR ).

V současné fázi vývoje v Evropě a ve světě může mít osobitý přínos obou národů, které spojuje tisíciletá tradice vzájemné podpory a vztahů, jedinečnou možnost pokojného vývoje bez krveprolití, které známe ze současné Ukrajiny .

Polistopadový režim, jak ukázaly volby do Evropského parlamentu byl občany uznán jako zprofanovaný a v rámci Evropy i současný systém „parlamentních stran „ , což způsobilo „zemětřesení „ ve volbách do EP !

Náš vklad spočívá v tradičním spolčování a zejména Internet napomohl k proražení informační blokády , kterou způsobila zaprodaná media ČTV-ČESKÝ ROZHLAS.

Dobře víme komu slouží a jak je potlačován veřejný odpor proti zlořádu, který se pasoval na „demokracii západního typu „. Rozkradená země ve smyslu zločinného spolčení, ubohost zpravodajství veřejnoprávních medií , podnítila nebývalou veřejnou diskusi mezi občany , občanskými spolky a aktivitami ! Tak bylo možné, zabránit zničení původní NDS- ČS NÁRODNÍ DEMOKRACIE , REFERENDY 2009 AŽ ( stále pokračují ) o budoucí podobě, znamenal tak jako ve své době průlom .

Vládnoucí mašinerie „světovládné mafie“ narazila u nás opakovaně na odpor. Model I. republiky byl nedokonalý ve státoprávní podobě , ale Ústava roku 1920 byla platná ! „NESVAZUJME BRATRY SLOVÁKY DO CENTRALISTICKÉHO CHOMOUTU REPUBLIKU TÍM NEPOSÍLÍME ! „ To byla nadčasová slova  JUDr. Karla Kramáře v roce vzniku ÚSTAVY 1920.

Na podkladě současného výzkumu našeho státního práva, pouze poslanci ŘS RU v roce 1918 byli řádně voleni v l. 1910 až 1914 občany obou národů, referendum Podkarpatské Rusi r. 1919 bylo právoplatné a zavazující .

Naopak, zcela nelegální byly všechny „parlamenty“ zpětně od roku 1948 . I ÚSTAVA ČSR 1920 vycházela ze ZEMSKÉHO PRINCIPU !

Socialistická ústava 1960 , Federální zákon 1968 ( pod okupační knůtou), ale i vznik ČNR A SNR 1968 byl nezákonný !

- FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ROKU 1989 PO 17. LISTOPADU 1989 BYLO KOOPTOVANÉ PUČISTY Z ŘAD TZV.“ DISENTU „ A PROGNOSTICKÉHO ÚSTAVU PŘI ÚV KSČ ( nikoliv AV) „STRUKTUROU TOTALITNÍ SNĚMOVNY !

Tzv. „svobodné volby“ 1990 byly zmanipulovány a ani volby 1992 neopravňovaly tehdejší FS ČSFR rozbít společný stát !

Vesměs volby do „národních parlamentů" ČNR A SNR  byly zmanipulované „oficiálně medii podporované politické strany“ a i zfalšované !

 

ZEMSKÝ SNĚM MŮŽE V HISTORICKÉ DOBĚ PROKÁZAT SVÉ SEPĚTÍ S LIDEM NA ZÁKLADĚ VOLEB VYSLANCŮ LIDU ON -LINE !

 

MIMOPARLAMENTNÍ ČKL-ZS ČMS-ČNV (S) UMOŽNÍ LEGÁLNÍ PŮSOBENÍ DO OKAMŽIKU, KDY NAŠE NÁRODY BUDOU SCHOPNY PROSADIT SVÁ NEZADATELNÁ STÁTNÍ PRÁVA NA SUVERENITU- NORMÁLNÍ HOSPODÁŘSKÝ VÝVOJ- PRÁVO NA REFERENDUM A POŘÁDEK VE STÁTNÍ SPRÁVĚ ( SOUDY A POLICIE) A I ARMÁDĚ !

 

DNEŠNÍM DNEM PROTO ZALOŽENÝ ČESKÝ KLUB Z 25. A 26. ZÁŘÍ 2013 JE MAJETKEM NAŠICH NÁRODŮ JAKO OBNOVUJÍCÍ .

MIMOPARLAMENTNÍ SNĚM BYL PŘINUCEN SE ROZPUSTIT V ROCE 1993 V PODOBĚ SHROMÁŽDĚNÍ POLITICKÝCH STRAN HNUTÍ 1990 AŽ 1993 A MIMOPARLAMENTNÍHO SNĚMU 1990 AŽ 1994 .

 

 

Přípravný výbor ZS ČMS- ČNV lze svolat nejdříve k 20.6.2014 ( pátek), nebo v sobotu 21.6.2014, místo konání PV ZS ČMS bude vyznačeno na pozvánce !

 

ČLENOVÉ PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU VYBRANÍ VEŘEJNOU DISKUSÍ :

 

Jan Valenta předseda ZS ,dr. Thomas Schmied ( USA-ČR) , Zdenek Čerešňa ( SVK žije v ČR ) , Soňa Csiffáry ( SLEZSKO) , mgr. Jiří Bezák ( MORAVA), Eva Hůlková ( ČECHY), mgr. Jan Bíner ( SLEZSKO) ,Slávek Popelka ( Holešov)  , Ing. Luděk Toman ( ČESKÝ SNĚM) , Ing. Vladimír Stehlík ( POLDI KLADNO-ČECHY) , Jana Severinová ( SENIOŘI) .

Další doplnění podle návrhů veřejnosti a čtenářů Národních listů do 23.6.2014


PŘÍPRAVNÝ VÝBOR ZEMSKÉHO SNĚMU SVOLÁ ZEMSKÝ SNĚM ČMS A ČNV NA DATUM KTERÉ BUDE PRO VYSLANCE LIDU ZÁVAZNÉ . O MÍSTU ZS SE JEDNÁ . NENÍ VYLOUČENÉ ANI DATUM 27. NEBO 28. ČERVEN , NEBO NA SVÁTEK CYRILA A METODĚJE 5.7. A JANA HUSA 6.7. 2014 COŽ JE TRADIČNÍ TERMÍN.

 

 

Podepsán : JAN VALENTA v.r. Dne 11.června 2014

REDAKČNÍ INFORMACE :

Jak nám sdělil předseda ZS ČMS-NDS-ČSND  Jan Valenta po Petiční akci před předsednictvem vlády za rozpuštění soukromých exekutorů a soustavnému zadlužování našeho státu, došlo opět jako už několikrát k napadení Slávka Popelky, člena PV ZS ČMS  panem Zdeňkem Ponnertem . Nevybíravé nadávky nejsou slučitelné s etikou členů PV ČMS a tak je pan Ponnert vyřazen ze seznamu zástupců subjektů SK-DE .

TISKOVÁ ZPRÁVA : Členové PV ZS ČMS akceptují datum 2.7.2014 s ophledem na další akce v Praze, zejména ti co dojíždějí . ( red)

Výpadky písmen byly opraveny red.

 

 

 

 

 

 

 

statni-znaky.gif

 

Náhledy fotografií ze složky Předseda ČMND-NDS JAN VALENTA