Jdi na obsah Jdi na menu
 


NEŠŤASTNÍ KURDOVÉ ŽÁDAJÍ O POMOC !

12. 8. 2015

Kurdská regionální vláda žádá mezinárodní společenství o pomoc v podobě ručních zbraní a munice

 

V průběhu července a srpna 2014 došlo v souvislosti s aktivitami ozbrojenců tzv. Islámského státu v Iráku a Levantě (IS/ISIL) k výraznému zhoršení bezpečnostní situace na teritoriu severního Iráku, který je spravován Kurdskou regionální vládou. Ozbrojenci IS/ISIL se dopouštějí brutálních aktů násilí, které vykazují rysy válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Vedou cílené útoky proti etnickým a náboženským menšinám. Generální tajemník OSN jednání IS/ISIL označil za „nenávistné a brutální“, další představitelé OSN, např. zvláštní poradce pro genocidu, zvláštní poradce pro odpovědnost chránit a další zvláštní zpravodajové varují mimo jiné před možnou genocidou. Teritorium severního Iráku brání kurdské ozbrojené milice (tzv. pešmergové), které zde působí jako neoficiální kurdská armáda v rámci Iráckých ozbrojených sil. Ačkoli pešmergové v dosavadních bojích s ozbrojenci IS/ISIL prokázali vysokou bojovou morálku, jejich nedostatečná výzbroj vedla na počátku srpna k ústupu z některých měst a vesnic, které padly do rukou ozbrojenců IS/ISIL. V důsledku tohoto vývoje požádala Kurdská regionální vláda mezinárodní společenství o pomoc v podobě dodávek vojenského materiálu, a to zejména ručních zbraní a munice.

Vláda Spojených států amerických v souvislosti s žádostí Kurdské regionální vlády o vojenský materiál oceňuje rychlý a flexibilní přístup ČR a přislíbila na vlastní náklady zajistit leteckou přepravu darovaného vojenského materiálu a přivítala zahájení dodávek co nejdříve.

O pomoc v podobě dodávek vojenského materiálu byla požádána vláda České republiky (ČR) dopisem ministerstva Kurdské regionální vlády pro pešmergy, který byl dne 5. srpna 2014 předán na zastupitelský úřad ČR v Iráku prostřednictvím jeho kanceláře ve městě Erbíl, kde sídlí Kurdská regionální vláda. Přílohou tohoto dopisu byly i seznamy vojenského materiálu, který pešmergové v této chvíli nejvíce potřebují. Jedná se především o ruční zbraně (útočné pušky a kulomety) sovětského původu, pancéřovky RPG-7, minomety, ruční granáty
a též o munici pro ruční zbraně a minomety.

Z vojenského materiálu požadovaného Kurdskou regionální vládou může ČR poskytnout především náboje vzor 43 ráže 7,62 mm určené pro útočné pušky AK (Kalašnikov) a náboje vzor 59 ráže 7,62 mm určené pro kulomety PKS (pušky AK a kulomety PKS jsou hlavní ruční zbraně pešmergů). S ohledem na množství této munice ve skladech Armády ČR
a předpokládanou spotřebu této munice při plnění úkolů Armády ČR je Ministerstvem obrany navrhováno poskytnout Kurdské regionální vládě celkem 10 031 840 ks nábojů vzor 43 (celkem bylo požadováno 22 mil. ks této munice) a 8 023 980 ks nábojů vzor 59 (celkem bylo požadováno 15 mil. ks této munice). Dále může MO poskytnout 5000 ks ručních granátů F1 (celkem bylo požadováno 15 000 ks těchto granátů) a 5004 ks nábojů PG-7V určených pro pancéřovky RPG-7 (celkem bylo požadováno 20 000 ks těchto nábojů). Uvedené celkové počty munice určené k darování jsou stanoveny s ohledem na ucelená balení munice (truhlíky). Celková účetní hodnota tohoto vojenského materiálu činí 40 961 762,80 Kč.

S ohledem na naléhavost dodání výše specifikovaného vojenského materiálu Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo obrany vládě navrhují poskytnout tento vojenský materiál formou daru s přihlédnutím k § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 38/1994 Sb.,
o zahraničním obchodu s vojenským materiálem (v platném znění), a za podmínek zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (v platném znění, viz § 8 odst. 1 písm. a), § 21 odst. 1 a § 22 odst. 2).

 

Současně se navrhuje, aby vláda stanovila základní podmínky přepravy tohoto daru
a též termín, do kterého má být dar předán.

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky AKTUALITY DNE