Jdi na obsah Jdi na menu
 


KDE DOMOV MŮJ ? PŘÍSPĚVEK

24. 6. 2015

 

 

Ano, napsala to krásně a pravdivě. Jen bych ještě charakterizoval nebezpečí, jemuž čelíme tváří v tvář invazivní imigraci. Největším nebezpečím a příčinou současné invazivní imigrace je opět, stejně jako tváří v tvář Hitlerovi, selhání světové demokracie, která stejně jako v případě Hitlera nerozpozná včas fašismus a uchýlí se k politice appeacementu - ustupovat a nebránit se. Tato politika byla příčinou zmohutnění německého fašismu, uvrhla svět do 2. světové války a po válce byla historicky odsouzena jako nesprávná. Appeacement je velmi podobný politické korektnosti a obojí je výplodem selhání demokracie fundamentalistickým přístupem k demokracii a lidským právům.
     Přidávám svou charakteristiku současné imigrace z 20/6/2015, doplněnou a upřesněnou v některých bodech.

Charakteristika současné imigrace 2015.

Invazivní imigraci vytvářejí dlouhodobě cikáni, islámci (mohamedáni), afričtí (černošští) imigranti a ostatní neislámští imigranti. 
Cikáni jsou zde již asi 700 let a jejich invazivní imigrace je dvojího druhu - externí a interní. Externí cikánská imigrace proběhla v 90-tých letech ze Slovenska, a to za lepšími sociálními podporami. Interní invazivní cikánská imigrace probíhá prostřednictvím vysoké cikánské porodnosti jako prostředku pro získání nároku na vysoké sociální dávky. Touto porodností cikánská populace zdvojnásobuje svůj počet v periodě 14-ti let. A jsou stále stejní, i když ne všichni. Ale 90% (a to je pro charakteristiku etnika více než dost) z nich tvoří parazitní, líné, agresivní, nepracující etnikum. Uctívají sice panenku Máriu, ale ani to z nich nedělá křesťany, protože základní křesťanské hodnoty s námi nesdílejí. Zejména nesdílejí "nepokradeš", dále incest, sociální nepřizpůsobivost - obtěžují společnost nepořádkem, hlukem, zápachem apod. Naštěstí nemají svého boha, který by jim toto jednání schvaloval nebo dokonce nařizoval. Ve zneužívání sociálního systému jsou velmi vynalézaví, schopní a přizpůsobiví. Příčinou neschopnosti účinně se bránit jejich parazitismu, kriminalitě, agresivitě a násilnostem je současná úchylka světové demokracie, která se fundamentalistickým přístupem k demokracii a lidským právům parazitující menšiny zvrhla v pseudodemokracii, potlačující lidská práva a svobody majoritní většiny. Ukončeme demokratický a lidskoprávní fundamentalismus, který pod záminkou rasismu nadřazuje škodlivou menšinu na úkor slušné většiny! Produktem lidskoprávního a demokratického fundamentalismu je t.zv. politická korektnost. Vyžadování dodržování platných zákonů a obrana proti parazitům totiž rasismem není!!!
Islámci - mohamedáni jsou především muslimové, ale také černoši, asiaté nebo i běloši. Jejich charakteristiku vytváří islámští radikálové, kterých je 20% z nich, ostatní mlčící většina je irrelevantní - bezvýznamná. Jejich ISLÁM je dualistický - umožňuje jakýkoliv výklad čehokoliv. Radikálové si z toho vybírají agresivní nesmiřitelný přístup k neislámským společnostem a osobám a programově usilují o jejich potlačení, ovládnutí a vyhubení. Jsou to tedy islámští fašisté, pro ostatní svět smrtelně nebezpeční. Tento fašistický islám jako náboženství - hnutí usilující o potlačení, ovládnutí a vyhubení ostatních - je i v "Listině základní lidských práv a svobod" a následně v ústavách všech demokratických zemí zakázán a tento zákaz by měl být důsledně praktikován prostřednictvím výkonné moci. Účinnému postupu proti fašistickému islámu opět brání demokratický a lidskoprávní fundamentalismus současné zvrhlé demokracie. Která s islámským fašismem jedná podobně jako předválečné demokracie s Hitlerem - ustupují mu politikou appeacementu. Dá se očekávat, že tento přístup vbrzku bude v Evropě vytvářet autonomní islámské enklávy, nezávislé na vládách a zákonech hostitelských zemí. Tyto enklávy pak zmohutní a začlení se do Islámského státu, usilujícího o ovládnutí světa a vyhubení ne-islámistů.
Afričtí imigranti zahrnují agresivní parazitní kriminální nekřesťanskou skupinu, jejíž morálka se řídí jejich kmenovými zvyky a pověrami, zcela neslučitelnými s evropskou křesťanskou morálkou. Vytvářejí kriminální zlodějské, znásilňující a vraždící gangy, které společně s jejich individuální kriminalitou mění celé oblasti v území pro slušné lidi neobyvatelné. S explozí kriminality, vyvolanou s jejich invazivní imigrací, si evropská policie a justice nedokáží poradit, protože dostatečné dimenzování represivních složek není pro cílové země jejich invaze ekonomicky zvládnutelné. Navíc jsou postup a činnost represivních orgánů opět komplikovány a brzděny lidskoprávním a demokratickým fundamentalismem.
Ostatní neislámští imigranti, tedy ostatní afričané a asiaté, tvoří různorodou masu imigrantů, kteří jako jednotlivci by mohli být přijatelní, ale vzhledem k jejich invazivnímu množství rovněž vytvářejí pro evropské země neřešitelný problém. Evropa trpící nezaměstnaností a krizí není schopná zajistit jim práci a výdělek ani není schopná poskytnout jim dostatečnou sociální podporu. Nastalo by zhroucení sociálního, ekonomického i společenského systému zemí, zasažených touto invazivní imigrací. Není naší morální povinností je všechny přijmout, jak tvrdí demokratičtí a lidskoprávní fundamentalisté. Naopak je naší morální povinností své národy před invazivní imigrací ochránit. Tato ochrana je opět blokována selháním světové demokracie fundamentalistickým přístupem k demokracii a lidským právům. 
Souhrnem - naše křesťanská demokratická kultura opět selhává tváří v tvář nastupujícímu fašismu. Stejně jako tváří v tvář Hitlerovi se uchyluje k politice appeacementu, jemuž se ale říká "politická korektnost". Obojí je výplodem fundamentalistického přístupu k demokracii a lidským právům. Jaký bude vítězný islámský fašismus? Muslimové nejsou tak organizačně vyspělí jako Němci, a tak asi nebudou transporty do vyhlazovacích táborů, ale vyhlazování bude probíhat na náměstích, ulicích, parcích, blízkých lesích a přímo v příbytcích původního křesťanského obyvatelstva, a to všemi prostředky a záměrně tím nejbrutálnějším způsobem s využitím veškerých mučících možností. A ve jménu Alláha a Mohameda, kteří je za to pochválí. Myslíte, že tak to přece jen nebude, že jsou to také lidé? Ale bude, naše vyhubení mají v programu! Agresivní, fanatičtí fundamentalisté se tak chovají, zvláště fašističtí. A lidé již předvedli všechno. Ve své agresivní fázi se takto ve svatých válkách ve jménu Ježíše Krista chovali i křesťané.
VS.

 

PŘIPRAVIL ING. VLADIMÍR SOBOTKA