Jdi na obsah Jdi na menu
 


SOBOTNÍ NÁRODNÍ LISTY VÍKENDOVÉ Č.POKR.9

23. 2. 2013

 

 

 

 

 

národní listy (ESTRANKY.CZ)-NÁRODNÍ LISTY DNES (BLOG.CZ)

národní myšlenka-ČESKOMORAVSKÝ KLUB- NÁRODNÍ DEMOKRACIE

 

ILUMINÁTI PO ČESKU A EVROPSKU III.ŘADA KAPITOLA VI.

 

BUDE-LI KAŽDÝ Z NÁS Z KŘEMENE JE CELÝ NÁROD Z KVÁDRŮ…..

 

PROTOKOLY O LIKVIDACI ČESKÉHO NÁRODA.

                                          JAN VALEŠ ZE ZBIROHA  AUTOR

Prameny :  ARCHIVY BŃAI BRITH , VLASTENECKÉ ZPRÁVY , ZÁZNAMY , EXPOZITURA  JACOBA WEISHAUPTA , LITERATURA  ZEDNÁŘSKÁ LÓŽE, MYRON CYRUS FAGAN I. DÍL ILUMINÁTŮ.

ÚVOD:

Při pátrání v archivech byl nalezen zažloutlý dokument .Jedná se o kopii napsanou skrze kopírovací papír starým psacím strojem . Autorství je nejisté , určitým vodítkem by mohla být skutečnost , že psací stroj se vyznačuje poškozeným písmem „r“, respektive toto písmeno ve slovech chybí.

Dnes už ale nezjistíme, kdo takto porouchaný stroj vlastnil a používal . Byl nalezen při rekonstrukci  Šitkovské  vodárenské věže u Mánesa v místnosti, kterou používala StB ke sledování nepohodlných osob .Podle oficiální verze ale dokument není pravý . Státní bezpečnost si jej údajně nechala vyrobit k diskreditaci disidentského hnutí, ale je toto hodně zvláštní ,  že tak přesně  odpovídá realitě . Jak mohl falsifikátor před tolika léty přesně předvídat co se stane ?

VLASTENECKÉ ZPRÁVY Č.253

AUTOR .

Je nepochybné, že B´NAI BRITH měla expozituru v ČSR od roku 1929 ( viz minulé kapitoly) . Není zpochybnitelné , kdo zřídil v České republice expozituru  „WEISHAUPT „ . O tomto jméně se jako o „otci“ židozednářské lóže zmiňuje nejen Myron C.Fagan, ale i DVD „ZEDNÁŘSKÁ LÓŽE „ které byly na pokyn BIS staženy z prodeje „Levných knih“ .

Jacob Weishaupt firma existuje , neboť otec zakladatel má potomky . Ti dnes zvou na „koberec „ současné vládce . Expozituru jsem natočil na mobil, který mi byl „záhadným“ způsobem ukraden . V archivech B´NAI BRITH psali záznamy o svých velezrádných rejdech švabachem , ale vyskytl se tam psací stroj, který mimo němčinu psal česky. Ono „r“ tam mohlo nebýt .

Náhoda není nehoda ! Vše do sebe zapadá a současní vládci USA, Izraele ale i České republiky , Bildeberg group 130 zednářských rodin mají někde „skřípající „ soukolí, neboť jejich zločiny proti lidstvu plavou na povrch. (pokr. Č I PROTOKOLEM )

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

národní listy (ESTRANKY.CZ)-NÁRODNÍ LISTY DNES (BLOG.CZ)

národní myšlenka-ČESKOMORAVSKÝ KLUB- NÁRODNÍ DEMOKRACIE

 

ALMANACH ČESKÝ za rok 2012

 

BUDE-LI KAŽDÝ Z NÁS Z KŘEMENE JE CELÝ NÁROD Z KVÁDRŮ…..

 

POHÁDKA O SMUTNÉM KRÁLOVSTVÍ- SKONČILA KONFERENCE PŘEDČASNĚ – PÁN BŮH –PERUN A DUCH KARLA IV  JDOU DO SMUTNÉHO KRÁLOVSTVÍ . ( Jan Valeš ze Zbiroha)

Jobovky ze Smutného a občas veselého království se „jen hemžily“. Konference pohádkových bytostí bedlivě sledovala  volbu nového krále namísto Václava VI. Santa Clause . Kandidáti  se vytratili až na dva : Bývalého  kancléře Milouše  Zemáka z Vysočiny zv. „Becherovka Slim“ a spící kníže Karl Schwarzenneger alias Černý les…..

     Pohádkové bytosti se rozhodly poslat ty nejlepší do království, aby zjistili co se tam  děje  : požádaly Pána Boha , jeho kolegu Peruna a ducha císaře Karla IV. Neprodleně se vydali na cestu po sedmimílových  botech.

    Než přibyli do království , bylo „vymalováno „. Králem se nakonec po pár nadávkách na nárožích , Miloš I. z Vysočiny- Becherovka Slim…..Tři postavy z pohádek a dějin museli jet na běžkách, neboť začlo vydatně sněžit . V zemi bylo dusno , princ Jan se pečlivě ukryl před slídily Kalouse a špatných rádců. Miloš I. slíbil jakési „osvícení“, než nastala korunovace …pokr. příště  

 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Pohádky z lesů vod a strání-kuloárů