Jdi na obsah Jdi na menu
 


POKRAČOVÁNÍ ILUMINÁTŮ XXVI. KAPITOLA

24. 6. 2015

     POKRAČOVÁNÍ XXVI.KAPITOLY

 ILUMINÁTI PO ČESKU, EVROPSKU A VE

 SVĚTĚ .

BIPOLÁRNÍ SVĚT? OMYL !!!!!

JAN VALEŠ ZE ZBIROHŮ

Rozdělme mafii na dvě půlky a máme tu bipolární prostředí . Hegemon USA po „zahájení akce Golgota“, ( článek jsme zveřejnili ) , byl cílem a i prostředkem Iluminátní mafie pro ovládnutí celého světa. Jenže nikdo nepočítal s Východní faktorií a rafinovaností Jurije A. Andropova , kdysi všemocného šéfa KGB a na dva roky nástupce Leonida Brežněva. A opět tu máme hodnocení napříč světem a byl to právě Myron C. Fagan , který upozornil na spiknutí proti Rusku. Nedávno jsme obdrželi rozklad jednoho Ruského historika, který dokazuje , že velkolepý rod Romanovců nebyl zcela povražděn. Víme již, kdo a jak organizoval Říjnovou revoluci v Rusku roku 1917 a kdo jiné revoluce, převraty a spiknutí. Ilumináti si po porážce Napoleona u Waterloo 1815 (200 let) ofoukali rány, kdy Vídeňský kongres znamenal jejich faktickou porážku „vývozu Francouzské zednářské revoluce „ , zaměřili se však na „pomstu novodobých Bohů“. Tehdy prezident USA James Monroe vyhlásil Ameriku Američanům a zahájil krutou expanzívní politiku dobývání území Severní Ameriky a organizaci četných invazí.

Naše media oslavují dopravení „Sochy svobody“ do USA před 130 léty. Francie se zbavila Napoleona III. Díky Německé intervenci . Zednářský pokus o Pařížskou komunu dal signál k reformě Iluminátů v USA a i v Evropě. Mohutný přesun Židů do USA a i do Ruska a Polska znamenal „pátou kolonu“. Osidlována byla i Palestina. USA po válce Severu proti Jihu, ovládly kontinent totální genocidou Indiánů a ukradením Texasu Mexiku ve válkách 1835 a 1845 !Intervence poté, co zemřel Osvoboditel Jížní Ameriky generál Simeon Bolívar následovaly. ROTSCHILD- KHON-ROCKEFELLER-LANSKY-MEIR-GOLDWYN -GATES-HILTON-MURDOCH-KHON-GOODMANN-SCHUMANN -LIBERMANN-LEWI-MORGENSTERN , vybudovali euro-atlantickou civilizaci, jak se nám snaží vnutit současní světovládci .

A Rusko? Polsko? Francie ? Velká Britannie ? Německo ? A my nejprůmyslovější země Rakousko-Uherské monarchie ? ILUMINÁTI obrození po porážkách různých převratů a revolucí v Evropě v Bildebergu provedli „reformu“. Rozdělili okruh zájmů na inteligenci ostatního světa aby na svastikách ukázali ono „magické oko“, které hýbe moderními dějinami. Na ty, kteří na Vídeňském kongresu roku 1815 pracovali „reformovaní“ Ilumináti řadu let . Nejprve se zbavili Napoleona III. A to paradoxně Německým kancléřem Bismarckem sebeporážkou u Sedanu, což neznamenalo aby zcela opustili Francii. Pařížská komuna 1871 byla laboratoří pro Marxistickou ideologii , lóže Solidarita ! Rozdělení na sféry vlivu šly podle dvanácti desek. Carský rod Romanovců byl „na indexu“, Kapetovci to „odnesli „ roku 1793 popravou Ludvíka XVI. USA se stala zemí „zaslíbenou“, neboť bohatý Sever ovládl Jih roku 1865 a Nathan Rootschild v tom hrál významnou roli .

A tak banky a vojenskoprůmyslový komplex financoval převraty, intervence a plán na I. Světovou válku , tzv první globální konflikt. Německo, kde byli židé v mnoha oborech činnosti bylo podporováno, stejně jako Anglie a Francie rolí “mužů a žen v pozadí“. Rozmach Britského imperia se nemohl obejít bez tučných peněz z bank. Rakousko-Uhersko čelilo lichvářům a obchodníkům s „ jarmulkou „ …. Pokud jde o Rusko, tři Alexandrové a jeden Nikolaj pořádali pogromy na Židy v okupovaném Polsku , Pobaltí a Haliči, čímž si podepsali rozsudek smrti stejně jako Kapetovci ve Francii ! A co Habsburkové ? Ti měli „dožít“ neboť jejich „pogromy „ nebyly otevřené, sem tam si potřebovali půjčit od Žida . A tak I. Světová válka mohla vypuknout, neboť bankovní a průmyslový kapitál s vyjimkou firem Ford, Onassis, Škoda ( pozor Kolben byl žid) , či Krupp se mohlo vesele zbrojit. Rusko bylo za Romanovců zaostalejší a oživení nastalo až po prvním pokusu žido zednářů o revoluci 1905 . Kdo ovládl I a II internacionálu a nakonec i tu III víme ! Karel Marx a Bedřich Engels byli kmenoví Židé . Rusko bylo vyhlédnuto k dalšímu velkému pokusu, neboť imperium na Východě tvořilo mnohonárodnostní stát s Asijskou a Evropskou částí. Kolos na hliněných nohou …..

A původní Sociálně demokratická strana Ruska byla ovládnuta Vladimírem Iljičem Leninem a Lvem Davydovičem Bronsteinem -Trockým v prvé fázi do Bolševické strany, kterou hojně financovali němečtí Židé. Nedivme se že byli infiltrováni některé větve Romanovského rodu, zejména Aleksandr Przewalski, který mohl mít s gruzínskou židovkou dokonce i jistého Josifa ( Josef je klasické jméno ) Vissarionoviče Stalina …. A jak víme, tak základem ritu mafie je matrichiát židovských žen, majících poměr s „gojjíny“ nebo i „modrou krví „. Dnes to vidíme na připadu dementního „knížete „ Karla Schwarzenberga u nás a jeho „roli“. Základním příkazem „otců“ Bildebergu, Rotary Klubu či Římského klubu byly rozdělené funkce : po mužské linii žid otec když si vzal árijku, byl zařazen do „ŠPINAVÉ KATEGORIE „. Tito židé „MUKLOVÉ „ většinou se nedožili vysokého věku . Sám Džugašvili – Stalin měl pestrou minulost a traduje se že mezi milenkami měl muslimku z Tikrítu ( Irák) . Ejhle, Saddám Hussajn byl velice podobný na dědečka ? Bossové Ruské revoluce byli jasní , Trockij byl na obtíž, ale i Bucharin, Kameněv a Zinověv, ale „přežili „ Maxim Litvinov , Lavrentij Berija ( gruzínský žid) , Jagoda a zejména tu byl zakladatel ČEKY Felix Edmundovič Dzerzinsky. Vjačeslav Molotov ( Filkestain) byl klasický žid a ministr Stalinovy éry po Litvinovovi . Pakt Molotov-Ribbentrop byl roku 1939 klasický případ spiknutí proti zemím Východu a Západu Evropy !

V USA se „tahalo za nitky“ , ale jména která byla nasazena jsou jasná : Libermann, Brzeziński, Henry Kiesinger, Madlenka Korbelová-Albrightová .

SHRNUTÍ SPIKNUTÍ PROTI LIDSTVU:

Jan Valeš ze Zbirohů

Ohlédneme-li se k základním myšlenkám Myrona C. Fagana a dalších jeho následovníků, jichž od jeho úmrtí výrazně přibylo, zjistíme srovnáním Protokolů o zničení Českého národa, jak byly zveřejněny ve Vlasteneckých novinách a loni v Národních listech a dokumentů přímo žido zednářské mafie BŃAI BRITH a jejího působení v tehdejší ČSR od roku 1929 , jejich zpracovatel pracoval na jednom psacím stroji typu Remington !!!!!!

Zveřejnili jsme tuto „záhadu“ a vyloučili častý argument našich a jiných, zednáři ovládaných medií , o jakési „teorii spiknutí“, která „neexistuje“ a jak pravil tupý Roman Joch „jde prý o výmysl“. Ovládnutí medií předpovídal právě Myron C. Fagan a i Jeremy Sachs. Ruppert Murdoch se stal exkluzívním členem „vlády světa“ , stejně jako zakládajícími členy spolku Iluminátů Edemund Burke , Benjamin Franklin , vybranými gojíny a židy po jednom z rodičů , byli George Washington, Thomas Jefferson, Ben Davis, hrabě La Fayette, Maximilien Robespierre, Napoleon I. A III. aj... Východní část zaplnili „Děkabristé“ , atentátníci na cary, Romanovce , zejména Alexander Uljanov, bratr „vůdce proletářské revoluce „ Vladimíra Uljanova , zvaného Lenin .

Výsledkem revolucí podle pomateného žida Jocha je jediné zavedení „naší, jeho, jejich euroatlantické civilizace a demokracie“. Nedávno se tento „majdanista“ vyjádřil, že prý chybou je „vývoz“ revolucí do Islámského světa . Prý je dobré podporovat raději autokratické režimy . A není to jen jeho „veletoč“o vývozu Americké demokracie do zemí všech světadílů. Britský model demokracie byl „doplněn“ ještě před založením velko lóže (r. 1776 ) a to působením zednářů v době anglické revoluce 1648 až 1660. Úprava Magna charty libertadum umožnila Stuartovcům vrátit se na trůn a to ve stylu „parlamentní demokracie“. Přesto Ilumináti Stuartovcům nezapoměli vysídlení židů z Anglie a Skotska ! Francouzská revoluce pokropená krví, Americká revoluce 1776 až 1783 měly za následek průnik bankéřů, advokátů a továrníků na scénu. Feudalismus se přežil a to i v Českých zemích prakticky přes reformy Josefa II. A díky další revoluci v Evropě ( Francii, Německu,Rakousku ) roku 1848. Emancipace našeho národa nebyla židovská, ale díky nadšeným obrozeneckým Čechům a i Slovákům !

Habsburkové museli být nahrazeni a tak byl vybrán za pobytu v USA profesor Tomáš Garrigue Masařík- Masaryk. V „předstihu“ B NAI BRITH byl ještě v druhé polovině 19.století vybrán do lóže „BOHEMIA“.

Jak jsem uvedl v II pokračování knižní pentalogie, tak určitou kladnou roli při obnově naší státnosti sehrál. V USA jej „oženili“ s hysterickou židovkou Alicí Garrigue a od toho okamžiku se psal i druhým příjmením. Byl to on a dr. Edvard Beneš, ve stejné lóži , kteří jsou oslavováni i dnes jako stvořitelé naší republiky i když tyto zásluhy jsou záměrně našimi zednářskými „filosofy a historiky“ (Fic, Čornej, Čechurová, Joch, Pehe, Lustigová aj.) zveličovány na úkor I. Československého odboje .

Základem zakládání politických stran jak v USA tak i Evropě byly lóže a také v „solidaritas“ i tzv. Sociální demokracie a i Komunistická strana. Karel Marx a továrník Fridrich Engels byli vybráni za průkopníky a na Východě Německými zednáři Vladimír Iljič Uljanov, zvaný Lenin. A máme tu rozdělení světa jako odpověď na Vídeňský kongres roku 1815 ! ( 200 let) .

V naší zemi pak poté, co Habsburkové prohráli válku s Německem byly infiltrovány politické strany jako protiváha Národní straně( svobomyslné) , kterou v revolučním roce 1848 založili otec vlasti František Palacký a jeho zeť dr. František Ladislav Rieger. NDS byla pokračovatelkou až po sloučení dvou národních stran roku 1912 až 1918 . Daleko nebezpečnější bylo založení Sociální demokracie roku 1878 de facto agenty tajné policie a zednářů a roku 1897 diferenciace v Národně socialistické straně, která byla jakousi protiváhou ČSSD !

Politických stran i za Rakousko-Uherska vzniklo jako máku a úkol byl jasný, rozmělnit a rozdělit národ. Je jedno jaký. Dokladem toho je Francouzský politický systém III a IV republiky, kdy zejména po I a II světové válce se střídaly vlády jako „houby po dešti“. Příklad generála de Gaulla je inspirující, roku 1958 prezidentský „osvícený absolutismus „ přinesl zemi stabilitu do roku 1969 a snad ještě za Georga Pompidoua. Americký zednářský sytém dvou strana vlády prezidentů dosud trvá , republikáni ( méně židů) a demokraté ( více židů) se střídají u moci stejně jako britští konzervativci a labouristé .

Pokračování v XXVII.kapitole

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky K ILUMINÁTŮM PO ČESKU A EVROPSKU