Jdi na obsah Jdi na menu
 


22. 4. 2008

To bylo učiněno k zničení křesťanství. Vidíte proč Eisenhower, vzdor všem přísným konstitučním zákazům, poslal federální vojsko do jížních států k vynucení zrušení segregace; proč Kennedy to rovněž učinil, a chápete, proč Johnson a 66 senátorů, přes protest 90% amerických lidí hlasovali pro konsulární dohodu, která otevřela celou naši zem ruským vyzvědačům a sabotérům ? ( pozn.red.: S odstupem času, při "pádu železné opony" přibylo v USA na přistěhovalecké "soupisce" mnoho ruských kriminálních živlů, kteří zakrátko se adaptovaly na místní poměry, stejně hbitě jako italská mafie a cosa nostra v třicátých létech minulého století). Teď půjdu zpět k Schiffově snaze zmocnit se našeho peněžního systému a k zrádným činům, které následovaly. Odhalí to rovněž Schiff- Rothchildovu kontrolu nejen Karla Marxe, ale Lenina, Trockého a Stalina, kteří vyvolali revoluci v Rusku a založili komunistickou stranu. Bylo to v roce 1908, kdy Schiff rozhodl, že přišel čas k zmocnění se našeho peněžního systému. ( pozn.red. Bez finanční podpory by nemohli ve dvacátém století vyrůst monstra typu Hitler- Stalin). Jeho hlavními podřízenými v tomto plánu byli plukovník Edward Mandell House, jehož celá kariéra spočívala, jak ukáži, v pozici Schiffova vechního vykonavatele a kurýra Bernarda Barucha a Herberta Lehmana. Na podzim tohoto roku se shromáždili na tajné schůzi v Jekyl Island Hunt Club, " vlastněném J.P. Morganem, senátorem Nelsonem Aldridgem, Schiffem, Stillmanem, " W and J. Seligman , Rockefeller, plukovník House, senátor Nelson Aldridge, Schiff, Stillman a Mayera Vanderlip z "New York National City Bank, " W.and J.Seligman, Eugene Mayer, Bernard Baruch, Herbert Lehman, Paul Warburg, zkrátka všichni američtí mezinárodní bankéři, všichni členové hierarchie velikého spiknutí Iluminátů. O týden později se vynořili s tím, co nazvali " Federal Rezerve System". Senátor Aldridge měl uspíšit průchod návrhu kongresem, ale z jednoho důvodu prozatím vyčkávali.Nejdříve museli dosadit svého člověka, poslušného vykonavatele jejich vůle, do Bílého domu, který by svým podpisem " Federal Rezerve Act" uzákonil. Věděli, že i kdyby senát "Act" jednomyslně schválil, tehdy nově zvolený prezident Taft by jej ihned vetoval. Čekali tedy. V roce 1912 byl zvolen prezidentem jejich člověk, Woodrow Wilson. Okamžitě po Wilsonově uvedení v úřad senátor Aldridge se postaral o to, aby "Federal Rezerve act" rychle prošel oběma sněmovnami kongresu, Wilson jej ihned podepsal a "Federal Reserve Act" se stal zákonem. ( Obdobně lze konstatovat, že v té době lobby bývalých "Iluminátů" použili sociální demokraty v parlamentech Dohody a Trojspolku k rozpoutání I. světové války a to tím, že nastrčení politici hlasovali v parlamentech Evropy i proti svým internacionálním partnerům, rovněž socialistům, tzn. že američtí demokraté přesně věděli o tom, že tato hrůzná válka bude financovaná). Ten ohavný čin zrady byl spáchán 23.prosince 1913, dva dny před vánocemi, kdy všichni členové kongresu, mimo několika opatrně vybraných poslanců a tři stejně opatrně vybraných senátorů, byli pryč z Washingtonu. Jak ohavný byl tento čin zrady? Povím vám to. Naši zakládající otcové znali dobře moc peněz. Věděli, že kdo moc měl, držel ve svých rukou osud našeho národa. Proto tuto moc opatrně chránili, když v konstituci ustanovili, že poze kongres, zvolení zástupci lidu ji budou mít. ( Obdobné i u nás, - ČR, se systém tzv. "zastupitelské demokracie" vytvořil na bázi vyloučení občanů z práva vyjádřit se k důležitým krokům volených zástupců, kteří se tak nestali tlumočníky názorů lidí, ale naopak, lobbystických skupin). Ústavní slova jsou v této věci krátká, stručná a jasná; jsou uvedena v článku 1, část 8 v odstavci 5 určujícím povinnosti a moc kongresu. Cituji : "Razit peníze, určovat jejich hodnotu, hodnotu cizích peněz a normu vah a měr." V ten tragický, nezapomenutelný den hanby, 23.prosince 1913 však lidé, které jsme poslali do Washingtonu hájit naše zájmy, reprezentanti a senátoři a Woodrow Wilson, vložili náš osud do rukou dvou cizinců z východní Evropy Jacoba Schiffa a Paula Warburga. Warburg byl velmi nedávný přistěhovalec, který sem přišel z Rothschildova rozkazu a jasně určeným posláním vytvoření toho hanebného "Federal Reserve Actu". Ohromná většina amerického lidu myslí, že FRS je agentura vlastněná vládou Spojených států.To je absolutně chybné. Všechny akcie "Federal Rezerve Bank" jsou vlastněny členskými bankami a hlavy těchto členských bank jsou členy hierarchie velkého spiknutí Iluminátů, dnes známého jako CFR. Podrobnosti toho činu zrady na němž se podílelo mnoho tzv. Američanů, jsou pro tento záznam příliš dlouhé, ale všechny detaily jsou dostupné v knize " The Federal Rezerve Conspiracy", kterou napsal Eustace Mullins. V této knize Mullins popisuje celou tu děsnou událost a opírá ji o nespornou dokumentaci. Nehledě na to, že se jedná o opravdu poutavé a otřesné vyprávění o této velké zradě, každý Američan by tuto knihu měl číst z důvodu informovanosti životní důležitosti pro dobu, kdy se američtí lidé konečně probudí, rozdrtí celé to spiknutí a s Boží pomocí toto probuzení jistě nastane.( pokr) Redakce : V Evropském měřítku dochází k obdobným praktikám, které mají utlumit vůli národů po samostatné existenci.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Ilumináti po česku - komentář

(Jan Valeš , 22. 4. 2008 17:09)

Především si musíme uvědomit, že vymýcení národního podvědomí národů bylo a je hlavním cílem mezinárodní mafie, ať už je nazýváme původními či jinými zástěrkami. V případě USA se jedná o masovou migraci hispánců a jiných etnik,v našem případě "příbuzných" Ukrajinců a asiatů, přílivu primitivních národů z Asie. Vedle toho i civilizovanějších etnik. Stejně jako u jiných zemí EU má být asimilací docíleno obdobného efektu a to likvidace celých národů.