Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. 4. 2008

Kolem roku 1910 nějaký Israel Zangwill napsal hru, pojmenovanou tyglík ( The Melting Pot). Byla to čirá propaganda k podněcování černochů a Židů, protože hra představovala, jak američtí lidé se dopouštějí diskriminace proti Židům a černochům, jak je pronásledují. Hra byla tak šikovně napsána, že snad nikdo v té době nepoznal, že jde o propagandu. Ta byla dobře zabalena do opravdu vynikající zábavy a hra měla na Brodwayi velký úspěch. ( S obdobnými akcemi se prosazovali holywoodští producenti). V těch letech legendární Diamond Jim Brady pořádal po otevření představení populárních her, hostiny v slavné restauraci Delmico v New Yorku. Tehdy pořádal takovou hostinu pro obsazení hry "Tyglík", pro jejího autora, producenta a vybrané osobnosti Broadwaye.( Četní umělci byli mafií lákáni do obdobných projektů, které byly často provozovány se značnými náklady. Muzikály, film a posléze TV- seriály).pozn. red.: národům se předkládá škvárová, lehká témata, konzum a spotřeba, kult násilí, aby byla tím ovlivněna mládež!!!!! V té době jsem byl již v divadle na Broadwayi znám a do té společnosti pozván. Tam jsem potkal George Bernarda Shawa a židovského spisovatele jménem Israel Cohen . Zangwill, Shaw a Cohen tvořili triumvirát, který založil "Fabián Cociety" v Anglii a těsně spolupracoval s frankfurtským Židem jménem Mordecai, který si změnil jméno na Karl Marx; ale pamatujte, v tom čase se jak marxismus, tak komunismus teprve vynořoval a nikdo jim nevěnoval moc pozornosti, a nikdo také netušil propagandu ve spisech těchto tří skvělých autorů. ( Komunistická internacionála - sociální demokracie byla vytvořena po reformě Iluminátů jako jedna z dvanácti lóží. Její zakladatelé byli vlastně židovští kapitalisté- Engels ap.). Na tomto banketu mi Israel Cohen řekl, že se v té době zaměstnává psaním knihy, která měla následovat Zangwillova "Tyglíka". Titul jeho knihy měl být "Rasový program pro dvacáté století" ( A Racial Program for the 20thCentury). pozn. red. Od toho se na příklad odvozuje filmový gigant "Century Fox comp.", ovládající filmový konzumní průmysl zaměřený na zábavu a velkoprodukci filmových děl.... Tehdy jsem byl plně zaměstnán svou prací jako dramatik a přes významnost toho titulu jsem jeho smysl vůbec nevnímal, a neměl jsem ani zájem knihu číst. Udeřilo mne to však silou vodíkové bomby, když jsem obdržel výstřižek článku, otištěného v květnu 1957 v "Evening Star"ve Washingtonu, D.C. Ten článek byl doslovným přetiskem následujícího výňatku z knihy Israela Cohena "Rasový program pro dvacáté století", který cituji : "Musíme si uvědomit; že nejmocnější zbraní naší strany je rasové napětí.( Do jednoho houfu šli proletáři všech zemí ke svému spojení a to byl podvod století na historii lidstva !!!!!). Kladením tavým rasám na vědomí, že byli po staletí utiskováni bělochy, můžeme získat pro program komunistické strany.V Americe se budeme snažit o chytré vítězství. ( Pozoruhodné je, že oproti těmto plánům vyrostla silná černošská buržoasie a politická reprezentace- dnes : Colin Powell, Condoleazza Riceová, Barak Obama). Zatímco popudíme černošskou menšinu ( ale i hispánskoamerickou ap.) proti bílým, vštípíme postupně bílým pocit viny pro jejich vykořisťování černých. ( Otrokářství Jihu bylo záminkou pro tento pocit viny, který smazal až prezident Abraham Lincoln a umožnil vyrovnání podmínek soužití různých etnik v USA ). Budeme černým pomáhat , aby se domohli ve všech zaměstnáních, povoláních a ve světě sportu a zábavy vynikajícího postavení. S touto prestiží budou černí schopni uzavírat sňatky s bílými ( viz kultovní film "Hádej kdo přijde na večeři") a začít proces, který přivede Ameriku k uskutečnění našich záměrů. "Poslanec Thomas G. Abernathy dal 7.července 1957 tentýž citát vložit do kongresního záznamu. Tak věrohodnost té pasáže v Cohenově knize byla plně dosvědčena, ale v mé mysli zůstala jedna nezodpovězená otázka, zda totiž ten citát představoval oficiální program čili plán komunistické strany, anebo pouze osobní vyjádření Cohena samotného. Od té doby jsem se pokoušel najít další důkazy a našel jsem je v oficiálním pamfletu, vydaném v roce 1935 Dělnickou knihovnou ( Workes Libray Publishers), oficiálním nakladatelstvím newyorkské komunistické strany. Ten pamflet bylnazván ! Černoši v sovětské Americe" ( The Negroes in a Soviet America). ( Tzn. že reálně existoval plán na americkou druhou revoluci, navazující na ruskou). Vybízel černochy , aby se vzbouřili, vytvořili na jihu sovětský stát a požádali do přijetí do Sovětského svazu. Výzva obsahovala pevný slib, že vzpoura by byla podporována všemi americkými "rudými" a všemi tzv."liberály". ( V USA však infiltrace do revoluce nenašla velkou odezvu). Na straně 36 se slibovalo, že sovětská vláda by poskytla černochům větší výhody než bílým( proto se komunisté tak dobře zabydlili v Asii- Čína, Evropě a v Africe, zneužívajíce rasové nenávisti, viz. v současnosti cikánský problém v Evropě) a opět tento oficiální komunistický pamflet sliboval, že "jakýkoliv čin diskriminace nebo předsudku proti černým se v revolučním zákoně stane zločinem." Toto prohlášení dokázalo, že citát z knihy Israele Cohena, vydané v roce 1913, byl oficiálním ediktem komunistické strany a v naprostém souhlase s plánem Iluminátů pro světovou revoluci, uveřejněným Weishauptem a později Albertem Pikem. Teď již zbývá jen další otázka, ta je dokázat, že komunistický režim je přímo kontrolován osnovateli velikého spiknutí amerického Jacoba Schiffa a londýnského Rothschilda. Trochu později předložím důkaz, který odstraní i tu nejmenší pochybnost, že komunistická strana ( její základ sociáldemokratismus), jak ji známe, byla stvořena těmi osnovateli, kapitalisty, chcete-li si povšimnout, že Schiff, Warburgové a Rothschildi plánovali a financovali celpou ruskou revoluci i s vraždou cara a jeho rodiny, a že Lenin, Trocký a Stalin přijímali rozkazy přímo od Schiffa a jiných kapitalistů, proti kterým doměle bojovali. Vidíte nyní proč ten ničemný Earl Warren a jeho stejně ničemní spolučlenové US Nejvyššího soudu učinili v roce 1954 to hanebné a zrádné rozhodnutí o odstranění segregace? Mělo to napomáhat a podporovat plán iluminátních spiklenců ke vzniku napětí a svárů mezi černochy a bílými. ( na obou stranách, viz rasismus a fašismus versus komunismus, tzn. každá z lóží) . Chápete nyní, proč tentýž Earl Warren vydal rozhodnutí, zakazující v našich školách křesťanské modlit a vánoční koledy. ( To samé tehdy bylo i u nás, kdy komunisté odstranili církevní svátky v ČSR a v komunistickém bloku). V USA však působí více církví ( pozn. red.).....

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář