Jdi na obsah Jdi na menu
 


21. 3. 2008

Náhle, kolem r. 1890, nastaly v Rusku serie celonárodních pogromů. Mnoho tisíc nevinných Židů, mužů, žen a dětí bylo povražděno Kozáky a jinými venkovany. Podobné pogromy vypukly v Polsku, Rumunsku a Bulharsku. ( Byla to jakási předzvěst daleko horších čistek, kterých se na vlastních souvěrcích dopustili příslušníci židovského národa, zejména po jimi financovaných revolucí. Je nutno zdůraznit, že od francouzské revoluce po ruskou; Ilumináti organizovali tyto čistky). Všechny tyto pogromy byly podníceny Rothschildovými agenty. ( Také atentát na cara Alexandra III., jehož účastníkem byl bratr Lenina je jasným důkazem o zločinném spiknutí proti Romanovcům, kteří evoluční cestou spěli k vyrovnání zaostalosti Ruska reformami). Výsledek byl, že poděšení židovští uprchlíci ze všech těchto národů se hrnuli do Spojených států, a to pokračovalo po dvě nebo tři následující desetiletí, protože nepřetržité pogromy existovaly po celá ta léta. Všichni tito uprchlíci byli podporováni dobročinnými výbory, založeným,i Schiffem, Rothschildy a Rothschildovými spojenci. Uprchlíci proudili hlavně do New Yorku, ale Schiffovy-Rothschildovy dobročinné výbory našly způsob, jak mnoho z nich odsunout do jiných velkých měst, jako je Chicago, Boston, Philadelphia, Detroit, Los Angeles atd. Všichni z nich byli rychle přetvořeni v naturalizované občany a byli poučeni, aby se registrovali jako demokrati: a tak všichni z tzv. menšinové skupiny se stali ve svých obcích pevným demokratickým volebním blokem, všichni kontrolováni a manipulováni jejich tzv. dobrodinci, a krátce po přelomu století se stali podstatným činitelem v politickém životě národa. To byl jeden ze způsobů jakých Schiff použil k nasazení lidí, jako Nelsona Aldridge do našeho senátu a Woodrow Wilsona do Bílého domu.( Franklin Delano Roosewelt byl exponentem řádu přímo a rto na podkladě výzkumu autora Josefa Beránka).Dovolte mi, abych v vám v tomto bodu připoměl jiný důležitý úkol, který byl svěřen Schiffovi, když byl poslán do USA . Mám na mysli jeho práci na zničení jednoty amerického lidu menšinových skupin zaséváním semen rasových svárů.( Černí panteři a spol.) V židovských uprchlících, hnaných do Ameriky pogromy, měl Schiff již předem k tomu účelu připravenou menšinovou skupinu, ale na pogromy ustrašené Židy jako na celek, nemohlo být spoléháno, že by vyvolaly násilí, nutné k zničení jednoty amerického lidu; ale přímo v USA byla, jako na objednávku dělaná, i když dosud spící menšinová skupina- černoši-která mohla být vznícena k demonstracím,vzbouření ( problém ghett), drancování ( Bowerry ap.) , vraždění a každé jiné nezákonnosti. Bylo pouze třeba je podnítit a vyburcovat. (Nesmíme zapomenout na mohutný exodus Italů, kteří již v mateřské zemi patřili k lóžím typu U 2, mafii a cosa - nostře ).Tyto dvě menšinové, náležitě manévrované skupiny by mohly být společně použity k vyvolání přesně takového druhu svárů v USA, jakého Ilumináti potřebovali k dosažení svých cílů. ( Války klanů v třicátých létech a krvavé střety v jížních státech).Tak ve stejné době kdy Schiff a jeho spoluspiklenci připravovali plány na zmocnění se našeho peněžního systému, zdokonalovali též plány k zasazení rány nic netušícímu americkému lidu výbušným a děsivým rasovým otřesem, který by rozdělil lidi v nenávistné skupiny a vytvořil v národě zmatek, zvláště na všech kolejích a universitních územích, a všechny tyto skupíny by byly chráněny rozhodnutími ( předsedy Nejvyššího soudu USA) Earla Warrena a našich tzv. vůdců ve Washingtonu.( Warren vyšetřoval i atentát na Kennedyho, zřejmě šel i po předchozích zkušenostech po původcích jiných zločinů).Zdokonalování těchto plánů samozřejmě vyžadovalo čas a nekonečně trpělivé organizování. ( V Evropě již lóže existovaly od středověku). Teď , k rozptýlení všech pochybností, použiji několika okamžiků k předložení důkazů existence tohoto plánu k vyvolání rasových sporů. pokr. příště

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Chobotnice která přerostla.

(Jan Valeš, 21. 3. 2008 12:36)

Ilumináti se dávno rozdělili, ale to autor M.C. Fagan nemohl v době napsání knihy tušit.Existují práce dalších autorů, kteří se dostali k pramenům a odhalením: Především, lóže v Evropě byla pěstována v rúzných zaměřeních a politických směrech. "Velký Orient", byl nejsilnější ve Francii a Itálii. V USA se soustředil na demokraty, ale v Evropě na socialisty, což je jistá podobnost. Tvrdý zásah proti nim byl od De Gaulla, který vyčistil politickou scénu od zakořeněné mafie kolem zkorumpovaných politiků, ( Maurice Schumann, Edgar Faure, Geoges Bidault, René Coty). Je nepochybné, že francouzští socialisté ( zejména Francois Mitterrand a Laurent Fabius, Guy Molet, Charles Hernu ) byli exponenty Velkého Orientu. Stejně tato mafie stála za Italskou politickou krizí let 1981-82 ( zavraždění Alda Mora, atentáty a destabilizace. Prorůstání zločinu do státní správy. Pád Italských stran byl důsledkem -viz Bettino Craxi ap.)V USA není náhoda, že do Demokratické strany vstoupili přední exponenti lóže, které organizovalo i disidenty v Československu.- Madelaine Allbrightová - Korbelová, Shirley Templeová, ap.. Zbygniew Brzeziński, polský žid ovlivňoval politiku konce šedesátých a začátku sedmdesátých let. O Henry Kissingerovi, zřejmě členu německého lobby jsme se zmínili, stejně tak můžeme uvést dalšího významného lóžistu Jamese Schlessingera. Republikáni v USA a stejně tak gaullisté ve Francii svou vlasteneckou politikou byli překážkou mafii k ovládnutí těchto zemí. Lze odhadnout, že lobby na přelomu století dovedla mocnosti Velká Britannie, Francie , Německo a Itálii do konglomerátu zvaný Evropská unie...