Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. 4. 2008

Zmařená léta nadějí 1. kapitola - Ilumináti po česku. autor : Jan Valeš Vzpomínám na setkání se svým americkým přítelem, Moravanem Pasadenským, zpětně od roku 1996. Při jednom setkání mi vysvětlil problém prorůstání organizovaného zločinu do státní správy USA a donekonečna při každé jeho návštěvě České republiky jsme konstatovali, že nejinak tomu je v "tak zvaném demokratickém státě" u nás! Způsob "předání moci" v listopadu 1989 přesně korespondoval s ujednáními mezi velmocemi. Tak jako jsme byli "předáni" do sovětské sféry vlivu léty 1945-1948 ( bylo již rozhodnuto na Jaltě), kdy nás odepsal prezident F.D. Roosewelt přes odpor Winstona Churchilla, musíme si uvědomit, že strategie Ronalda Regana v jistém směru narušila původní plány organizovaného zločinu, směřujícího ke světovládě. Literatura faktu, nikoliv výmyslů potvrdila, že o "nás bez nás" bylo dávno rozhodnuto a tak dloudodobě se připravovalo "předání moci" do rukou disidenta Václava Havla a vybraných lidí z Prognostického ústavu při ÚV KSČ, který jak jsem se dříve zmínil vedl elitní komunistický ekonom Valtr Komárek, patřící do socialistického zednářského lóže. Pro všechny země Evropy působilo "oněch" dvanáct iluminátních lóží. Od dob národního obrození v sociálně-demokratické skupině byli i někteří zakladatelé ČSR roku 1918. Do dvanácti lóží podle názvů a k centrálnímu svěcení 32 patřili všichni příbuzní a přátelé rodiny Havlů. Členství v lóži i u nás je dědičné a Václav Havel zdědil po svém otci stejné svěcení č. 32 ! Musíme si uvědomit, že převrat byl připavován v souladu s experty STB Hegenbartem a spol. a zejména v kooperaci s Prognostickým ústavem, kde jak víme seděli na "telefonu" : Vladimír Dlouhý, Karel Dyba, ing. Miloš Zeman, ing. Václav Klaus, Miroslav Ransdorf a další exponenti režimu po listopadu 1989. Pokud si někdo naivně myslí, že tito lidé, kteří ovládli politickou scénu po listopadu by dovolili jiné politické síle vyniknout, je na velmi hrozném omylu. Poévolení politických stran bylo zakotveno v zákoně, který nikdy nekorespondoval se systémem I. republiky. Vedle chartistů typu Václava Bendy, Emanuela Mandlera , Rudolfa Battěka a Petra Pitharta se vytvořilo mocenské jádro, ovládané zednářskou mafiánskou lóží. Nástupnické strany z I. republiky byly s vyjímkou zednářské Lidové strany určeny k likvidaci. Obnovená NDS byla od počátku sledována, byli do ní v trůzných údobí ( 1991 až 92, 92-98, 2000-02 ) vysíláni agenti. Poslední byli dokonce z řad Zemanovské ČSSD. Je jen zázrak obětavosti jedinců, vlastenců, že prapor demokracie je držen zuby nehty proti obrovské přesile. Osud Národních socialistů, kteří byli likvidováni po "etapách" je toho dokladem. Samozrušili se některé polistopadové strany a Bendovci, ti splynuli s umělou stranou tzv. iluminátní pravice (lóže liberálů). V jiné lóži" Charitas" , kontinuálně splynuli lidovci a v rámci EU tyto strany vytvořily buď liberální či lidovou "internacionálu". V duchu sociál-demokratismu, vznikl zvláštní druh pokračování socialistické internacionály, tj. třetího lóže. Naši socialisté tudíž jako vždy v minulosti ( splynutí s KSČ r. 1948, strana práce 1938-39), kolaborovali. Né jinak s Habsburky, né jinak s komunisty a logicky, podle pokynů své lobby, ostatními stranami II. internacionály. III. internacionála kovaných bolševiků je v Evropském parlamentu rovněž a to zejména naše KSČM. Když si přečteme jména poslanců, najdeme tam známá zvučná jméno z Prognostického ústavu. Čtyři záíkladní lóže tedy jak v celoevropském, tak českém spektru tvoří tzv. demokratický systém podle směrnic zednářských lóží. Liberálové nakonec protlačili i Václava Klause za nástupce Václava Havla. Nutno podotknout, že některým českým zednářům ( prof. Masaryk a Alfons Mucha) na téhle zemi záleželo a mnohdy za vlast mnoho vykonali, ale i svým zaměřením zavinili ( dr. Beneš 1938 a 1948, Vladimír Krajina). Zednáři III.internacionály se dopustili těžkých zločinů na vlastním židovském národě, podobně jako nacistická internacionála ( páté lóže). Holocaust byl dílem iluminátů polpotovského ražení.Vzájemné vraždění komunistů v Rusku mělo i své údobí let 1948 až 1960 u nás ( Rudolf Slánský- Salcmann, Rudolf Margolius, Bedřich Reicin-kat a i oběť,Bedřich Geminder, aj). Především : velká část iluminátů organizovala jak kulturní tak politický život i v rámci komunistického režimu. Nebylo těžké, po rozhodnutí ústředí přehodit "vyhybky" a z teroristické organizace nacistů ( souručenství) a komunistů, přejít zpět k II. internacionále, nebo "liberálům". Důležité bylo ovládnout hospodářské páky ( Tošovský, Slánský -Salzmann / synovec R. Slánského/aj./ banky, které na rozkaz ústředí privatizovali. Krom toho, lidé z líhně liberalistické lobby a bývalí komunističtí ekonomové a ředitelé státních firem se stali vedle podvodníků typu Koženého hybnými pákami privatizace dle St. Klause. Pan Klaus se hlásí k odkazu vynikajícího vlastence, právníka, ministra financí I. republiky za NDS dr. Aloise Rašína. ten se právě stal obětí mafie, neboť zatrhl mimořádným stavem r.1922 ekonomickým zločincům z řad lóží tipec! Od pana Klause, který připustil zlodějskou privatizaci 1990 až 1992 to byla obdivuhodná drzost. za tohoto ministra by většina exponentů polistopadových zlodějen šla dlouhodobě do kriminálu. Na závěr této kapitoly bych rád připoměl, kam až jsme dospěli očima našich krajanů, kteří v USA patřili a snad i patří k té lepší Americe; označení posměšného názvu pro nás : "Česká zlodějská republika". A věřte, nás, kteří ctíme i odkaze lepšího ilumináta( B'nai Brith) prezidenta Masaryka a vzpomeneme na dr. Karla Kramáře, který nabídky zednářů odmítl, pobuřuje, abychom měli jako češi v očích čestných lidí takový punc!!!! red.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Ilumináti?

(Martin, 23. 1. 2011 22:23)

Celá teorie výše uvedeného článku je založena na teorii, že zednářské lóže se rovnají konspirativním iluminátským uskupením. Záměrně nepíšu lóžím :-)Ilumináti byli sice s největší pravděpodobností vzniknuvší na základě zednářského základu, ale s největší pravděpodobností byly pouze odnoží, kde bylo hlavním tématem ustanovení nových ritů a ne apriori konspirativní život lóže. Je možné, že výše uvedení byli někdy v řadách svobodných zednářů, avšak dovolím si podotknout, že svobodní zednáři se v žádném případě nerovnají Ilumináti. A tedy když si někdo dá práci zjistí, že výše jmenovaní toho sice mohou mít na svědomí hodně, ale nebudou mít nic společného s Ilumináty a tedy budou mít úplně jiné pohnutky ke svým činům. Ne tak romantické konspirativní teorie :-) Tato teorie zní hezky, ale myslím, že i teorie celkové konspirace a spiknutí by mohla býti pravdivá, ale určitě na jiném základě než svobodných zednářů a nebo přímo Iluminátů. Ne každý lump je Iluminát, i když to zní přitažlivě. Já už např. někde i slyšel, že pan Václav Havel měl na začátku svého působení coby českého prezidenta krátké kalhoty z důvodu vzdání holdu své židovské obci. Tato teorie zase podporovala ve své době v americe oblíbené celosvětové židovské spiknutí. Tedy shrnu svou myšlenku. Zajímavá konspirativní teorie, ale zakládá se na romantických a ničím nepodložených informacích o svobodných zednářích. Doufám, že to bude alespoň dobrý marketingový tah, který dopomůže prodeji čehokoliv :-)