Jdi na obsah Jdi na menu
 


28. 2. 2008

Kdo organizoval vývoz pučů a revolucí ? ...Navíc, když Karel Marx psal Komunistický manifest pod dohledem jedné skupiny Iluminátů ( Dnes je to tzv. socialistická frakce), profesor Karl Ritter z frankfurtské univerzity psal antitezi pod dohledem jiné skupiny. Důvod proto byl, aby ti, kdo vedou toto vše zahrnující spiknutí, mohli použít rozdílu v těch dvou tzv.ideologiích k rozdělení lidské rasy na větší a větší opoziční tábory, které by mohly být vyzbrojeny a pak podníceni k boji, vzájemnému ničení všech politických a náboženských institucí ( příklad VŘSR). V práci, kterou Ritter začal, bylo po jeho smrti pokračováno, a byla dokončena německým Friedrichem Wilhelme Nietzchem, který založil nietzcheismus; tento se později vyvinul ve fašismus a pak v nacismus ( Nietzcheho považoval Hitler jako ideologický příklad), a bylo použito k podnícení první a druhé světové války ( pozoruhodná loajalita sociálních demokratů s vládami obou válčících táborů, Dohody a Trojspolku). V roce 1834 byl Ilumináty vybrán k řízení jejich revolučního programu po celém světě italský vůdce Giusseppe Mazzini. V té funkci sloužil až do své smrti v r. 1872, ale nějaká léta než zemřel, vlákal Mazzini k Iluminátům amerického generálajménem Albert Pike. Pike byl okouzlen ideou jednosvětové vlády a nakonec se stal hlavou tohoto luciferského spiknutí. Mezi léty 1859 a 1871 vypracoval Pike vojenský plán pro tři světové války a rozličné revoluce po světě, o kterých se domníval, že v dvacátém století přivedou spiknutí do konečného stadia. Znovu připomínám, že těmto spiklencům nešlo o okamžitý úspěch; operovali vždy na dlouhodobé bázi. Pike udělal nejvíce své práce ve svém domě v Little Rock, státu Arkansas, ale o několik let později, když lóže Iluminátů Velkého Orientu upadla v podezření a byla pro revoluční činnost Mazziniho v Evropě zavržena, organizoval Pike co nazval !The New and Refformed Palladian Rite". Založil tři nejvyšší rady-jednu v Charlestonu v Jižní Carolině ( USA), jednu v Římě ( Itálie- P2) a třetí v Berlíně ( Německo- odtud plynuly peníze Leninovi).Mazzinimu dal založit 23 podřízených rad na strategických místech všude ve světě ( př. Mussolini byl nejprve socialista, posléze fašista).. Tyto byly od té doby tajnými hlavními stany světového revolučního hnutí. ( Zdánlivě tyto skupiny soupeřily o nadvládu)Dávno před tím než Marconi vynalezl radio, našli vědci v organizaci Iluminátů pro Pikea a hlavy rad prostředky k tajnému dorozumívání. Bylo to objevení tohoto tajemství, které výzvědné důstojníky učinilo schopnými pochopit, jak zdánlivě nesouvislé události, jako třeba zavraždění rakouského prince Ferdinanda d´Este v Sarajevu, se po světě odehrály současně a vyvinuly se ve válku nebo revoluci. Pikeovův plán byl jednoduchý, ale účinný. Vyžadoval zorganizování komunismu, nacismu, politického sionismu a jiných mezinárodních hnutí, a použití jich k vyvolání tří globálních světových válek a nejméně dvou velkých revolucí. První světová válka měla být bojována tak, aby Ilumináty učinila schopnými zničit carismus v Rusku ( nevyřízené účty s Romanovci), jak Rothschild přísahal po tom, co car torpédoval jeho záměr na vídeňském kongresu, a přetvořit Rusko v pevnost bezbožnického kumunismu. Sporů, vyvolaných agenty Iluminátů mezi vládami Británie a Německa, mělo být použito k vznícení této války. Po skončení války měl být vybudován komunismus a mělo ho být použito k zničení jiných vlád a k oslabení náboženství ( vypjatý ateismus komunistů a nacistů). Druhá světová válka, kdyby byla nutná, měla být podnícena kontroverzí mezi fašisty a politickými sionisty.A zde budiž poznamenáno, že Hitler byl financován Kruppem, Warburgy, Rothschildy a jinými mezinárodními bankéři, a že zavraždění domnělých šesti milionů Židů Hitlerem vůbec židovské mezinárodní bankéře netrápilo. ( Tím se stali strůjci genocidy vlastního národa) To vraždění bylo nutné k tomu, aby vyvolalo celosvětovou nenávist k Němcům a tak přivodilo proti nim válku. Zkrátka, druhá světová válka měla být bojována k zničení nacismu a zvýšení moci politického sionismu, tak, aby v Palestině mohl být založen stát Izrael. Během druhé světové války měl být vybudován mezinárodní komunismus do té míry, aby se svou silou rovnal spojenému křesťanství ( viz: rozdělení světa na dva tábory) . Po dosažení tohoto bodu měl být udržován pod kontrolou až do doby, kdy by jej bylo třeba ke konečné společenské pohromě. ( Jaltské a Postupimské dohody připravoval kdo ????) Jak nyní víme, Roosewelt, Churchill a Stalin tuto politiku uskutečnili a Truman, Eisenhower, Kennedy a Johnson v ní pokračovali. ( Ukončili jí až Ronald Regan a Michail Gorbačov, otázka zní : Qui bono ? ) Třetí světová válka má být vznícena použitím tzv.svárů, agenti Iluminátů , operující pod jakýmkoliv novým jménem, vyvolávají nyní mezi politickými sionisty a vedoucími mohamedánského světa. Ta válka má být vedena takovým způsobem, aby celý Islám a politický sionismus, Izrael, se navzájem zničily, zatímco zároveň zbývající národy, v té otázce znovu rozdělené, mají být nuceny bojovat do úplného fyzického, duševního, duchovního a hospodářského vyčerpání. ( Příklad rozkladu Československa po r. 1989) Může nyní kterákoliv myslící osoba pochybovat, že intriky v přítomné době probíhající na Blízkém, Středním a Dálném východě jsou určeny k dosažení tohoto satanského cíle? ( Války Irán, Irák, Afghánistán, Balkánské konflikty) Sám Pike toto vše předpověděl v prohlášení, které učinil Mazzinimu 15.srpna 1871.Pike konstatoval, že po skončení třetí světové války ti, kteří budou usilovat o nespornou světovou vládu, vyprovokují největší společenskou pohromu, která ve vší hrůze národům jasně ukáže následek úplného ateismu, surovosti a nejkrvavějšího zmatku. Pak občané, donuceni všude se bránit proti světové menšině revolucionářů, vyhladí tyto ničitele civilizace a dav, zklamán křesťanstvím, jehož deistický duch od této chvíle bude bez kompasu ( směru vedení), dychtivý po nějakém ideálu, ale bez znalosti čemu se klanět, obdrží čisté světlo skrze všeobecné zjevení ryzí nauky Luciferovy, konečně odhalené zrakům veřejnosti; zjevení, které vyplyne ze všeobecného reakčního hnutí, které bude následovat zničení křesťanství a ateismu, obou současně poražených a vyhlazených. pokr. v X.kap.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář