Jdi na obsah Jdi na menu
 


18. 9. 2007

Toho cíle mělo být dosaženo rozdělením mas, které Weishaupt nazýval gojimi, nebo lidským dobytkem, do pozičních táborů ve stále se zvyšujících číslech v politických, sociálních, ekonomických a obranných otázkách. Právě takovou situaci máme dnes v naší zemi ( USA) . Opoziční strany měly pak být vyzbrojeny a připraveny událostí, které by mezi nimi vyvolaly boj, oslabily je a postupně zničily státní vlády a náboženské istituce. Opět pravím, že právě v takovém stavu je dnešní svět. Dovolte mi však v tomto bodě zdůraznit přední rys Iluminátů. Kdyby jejich plán na ovládnutí světa, obsažený v Protokolech sionských mudrců, byl objeven a odkryt, neváhali by vyhladit všechny Židy s povrchu země, jen aby od sebe odvrátili pozornost. Myslíte-li, že je to přehnané, uvědomte si, že Hitlerovi, který sám byl "liberální socialista", financovaný Kruppem, Josephem Kennedym, Wargurby a Rothschildy, dovolili Židy spálit.Proč však tito spiklenci volili pro pojmenování své satanské organizace slovo " Ilumináti"? Sám Weishaupt řekl, že to slovo je odvozeno od jména Lucifer, které znamená světlonoš. Používaje lži, jeho cílem je umožnit vytvoření jednosvětové vlády těm, kteří k tomu mají duševní schopnosti světu vládnout a v budoucnu zamezit všem válkám, zkrátka, používaje slov "mír na zemi " jako svého vnadidla ( přesně stejného vnadidla "mír", kterého bylo použito spiklenci v roce 1945 k vnucení nám Organizace spojených národů ), Weishaupt financovaný Rotschildy získal nějakých 2000 placených přívrženců. Mezi tyto patřili nejinteligentnější jednotlivci na poli umění a písemnictví, školství, vědy, financí a průmyslu. Pak založil lóže Velkého Orientu, zednářské lóže, které měly sloužit jako jejich tajná ústředí, a znovu opakuji, že ve všem tom jednal na rozkaz Rotschildů. Úspěšné dosažení cíle Iluminátů vyžadovalo řídit se hlavními body programu Weishauptova plánu. ( V 5 části přiblížíme hlavní body tohoto plánu) pokr.příště

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Ilumináti po česku.

(Jan Valeš, 18. 9. 2007 11:12)

Zamysleme se nad autorovou vizí : opravdu se stalo, že Ilumináti si vzali vzor z rčení krále Šalamouna, když prohlásil v údobí 7 hubených let při suchu v Izraeli : " Kdyby zahynulo půl milionu židů, zbytek mi stačí...
A český národ? Nehrozí i nám záhuba? Víme, že exponentem vyhlazení českých židů byl nejen Eichmann, ale "angažoval " se i " doktor smrt Mengele". O gojích mluví IV. část knihy v úvodu. Pokud exponenti zednářského lóže u nás dosáhnou úspěchu, dokáže náš národ vzdorovat poté, co mu byly dovedně Havlobolševiky odňaty ekonomické nástroje ( Klaus- Pružinský) k soběstačnému vývoji ??? red