Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama
Založte webové stránky zdarma - eStránky.cz
 


18. 9. 2007

Toho cíle mělo být dosaženo rozdělením mas, které Weishaupt nazýval gojimi, nebo lidským dobytkem, do pozičních táborů ve stále se zvyšujících číslech v politických, sociálních, ekonomických a obranných otázkách. Právě takovou situaci máme dnes v naší zemi ( USA) . Opoziční strany měly pak být vyzbrojeny a připraveny událostí, které by mezi nimi vyvolaly boj, oslabily je a postupně zničily státní vlády a náboženské istituce. Opět pravím, že právě v takovém stavu je dnešní svět. Dovolte mi však v tomto bodě zdůraznit přední rys Iluminátů. Kdyby jejich plán na ovládnutí světa, obsažený v Protokolech sionských mudrců, byl objeven a odkryt, neváhali by vyhladit všechny Židy s povrchu země, jen aby od sebe odvrátili pozornost. Myslíte-li, že je to přehnané, uvědomte si, že Hitlerovi, který sám byl "liberální socialista", financovaný Kruppem, Josephem Kennedym, Wargurby a Rothschildy, dovolili Židy spálit.Proč však tito spiklenci volili pro pojmenování své satanské organizace slovo " Ilumináti"? Sám Weishaupt řekl, že to slovo je odvozeno od jména Lucifer, které znamená světlonoš. Používaje lži, jeho cílem je umožnit vytvoření jednosvětové vlády těm, kteří k tomu mají duševní schopnosti světu vládnout a v budoucnu zamezit všem válkám, zkrátka, používaje slov "mír na zemi " jako svého vnadidla ( přesně stejného vnadidla "mír", kterého bylo použito spiklenci v roce 1945 k vnucení nám Organizace spojených národů ), Weishaupt financovaný Rotschildy získal nějakých 2000 placených přívrženců. Mezi tyto patřili nejinteligentnější jednotlivci na poli umění a písemnictví, školství, vědy, financí a průmyslu. Pak založil lóže Velkého Orientu, zednářské lóže, které měly sloužit jako jejich tajná ústředí, a znovu opakuji, že ve všem tom jednal na rozkaz Rotschildů. Úspěšné dosažení cíle Iluminátů vyžadovalo řídit se hlavními body programu Weishauptova plánu. ( V 5 části přiblížíme hlavní body tohoto plánu) pokr.příště

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Ilumináti po česku.

(Jan Valeš, 18. 9. 2007 11:12)

Zamysleme se nad autorovou vizí : opravdu se stalo, že Ilumináti si vzali vzor z rčení krále Šalamouna, když prohlásil v údobí 7 hubených let při suchu v Izraeli : " Kdyby zahynulo půl milionu židů, zbytek mi stačí...
A český národ? Nehrozí i nám záhuba? Víme, že exponentem vyhlazení českých židů byl nejen Eichmann, ale "angažoval " se i " doktor smrt Mengele". O gojích mluví IV. část knihy v úvodu. Pokud exponenti zednářského lóže u nás dosáhnou úspěchu, dokáže náš národ vzdorovat poté, co mu byly dovedně Havlobolševiky odňaty ekonomické nástroje ( Klaus- Pružinský) k soběstačnému vývoji ??? red