Jdi na obsah Jdi na menu
 


11. 2. 2008

pokračování po V. části . Informace čtenářům : sledujte chronologickou návaznost knihy od I.části.+ 3).... Všech vlivných lidí, nalákaných pod kontrolu Iluminátů a studentů, kteří obdrželi zvláštní vzdělání a výchovu, mělo být použito jako agentů.Měli být umístěni za scénou všech vlád jako odborníci a specialisté, aby radili vrchním držitelům výkonné moc( př. Zbygniew Breziński (zahraničí), Robert McNamara /armáda/), volit vždy takový postup, který by dlouhodobě sloužil tajným plánům Iluminátů k zničení všech vlád a náboženství, a k dosažení světovlády. ( Masívně k tomu pomáhají sci-fi filmy o Hvězdných válkách ap.).Víte, kolik takových lidí působí v naší vládě právě v této době? ( př.Richard Helms /CIA/, Mike Rumsfeld /obrana/, Madelaine Allbrightová / zahraničí/). 4) Snnad nejosudnější směrnice ve Weishauptově plánu bylo zmocnění se kontroly tisku ( Axel Springer -BRD, Murdoch a Reuther /USA/), v tom čase jediného sdělovacího prostředku k šíření informací veřejnosti ( Dnes je to ovládnutí všech masmedií-TV, rozhlas , digitální TV), takže všechny zprávy a informace mohly být zkresleny a jsou zkreslovány dál a tím lid přesvědčovat, že jednosvětová vláda ( též EU) je jediným prostředkem k řešení mnoha našich problémů. A víte, kdo vlastní a kontroluje naše sdělovací prostředky?- Já vám to povím: Prakticky všechna filmová studia ( TV) v Holywoodu vlastní Lehmani, Kuhn Loeb ( Tento pán stál i za Milošem Formanem) and Co; ( Steven Spilberg), Boldman-Sachs a jiní mezinárodní bankéři.( Část Metropol Goldwyn Mayer- Mayer je majoritní). Všechny radiové a televizní kanály v USA vlastní a kontrolují titíž bankéři. Totéž je pravda o všech řetězech metropolitních novin a časopisů rovněž o tiskových a telegrafních službách jako" Associated Press", "United Press International, Ajan France Press, atd. Národní bankéři zase tvoří hierarchii CFR, dnešních Iluminátů v Americe. Múžete nyní pochopit proč tiskový agent Pentagonu ( generální štáb USA) tak nestoudně prohlásil, že vláda má právo lidem lhát? ( Mnozí tiskoví mluvčí v EU a USA lžou na objednávku, viz. Středovýchodní krize ap.)Co ve skutečnosti myslel že naše vláda, ovládaná CFR, má moc lhát a přitom mít důvěru amerického lidu s "vymytými mozky". Vraťme se však zpět do prvních dnů Iluminátů. Protože Británie a Francie byly v posledních létech osmnáctého století dvěma největšími světovými mocnostmi, nařídil Weishaupt Iluminátům vznítit koloniální války, včetně naší revoluční války, k oslabení britské říše a organizovat francouzskou revoluci k zničení francouzské říše a španělského imperia v Latinské Americe( podstata francouzské revoluce). Začátek francouzské revoluce určil na rok 1789. V roce 1784 však opravdovým zásahem Božím se bavorská vláda dostala k důkazu o existenci Iluminátů, a tento důkaz mohl zachránit Francii, kdyby její vláda nebyla odmítla tomu uvěřit. ( slabost reforem Neckera a spol před revolucí a slabost krále Ludvíka XVI. Místo evoluční přeměny fedudálního systému na kapitalistický, krvavá lázeň/ citujeme : Dějiny Francie, slavný spisovatel André Maurois/. Ten Boží zásah se Boží zásah se odehrál takto : Bylo to v roce 1784, kdy Weishaupt vydal své rozkazy pro francouzskou revoluci.Jeden německý pisatel jim dal knižní formu.Kniha obsahovala úplný popis Iluminátů a Weishauptových plánů. Jedna kopie knihy byla poslána Iluminátům do Francie v čele s Maximilienem Robespierrem ,( Saint Just a Camille Desmoulins/tisk/) kterého Weishaupt pověřil přípravou francouzské revoluce ( zezačátku byl jakoby v pozadí a nechal iniciativu postupně Mirabeuovi, Dantonovi ap.). Kurýr na své cestě z Frankfurtu do Paříže byl však zasažen a zabit bleskem. Policie u něj našla podvratné dokumenty a předala je příslušným autoritám. Po opatrném prostudování plánu, nařídila bavorská vláda policii přepadnout Weishauptovu nově zorganizovanou lóži Velkého Orientu a domy nejvlivnějších společníků. Všechny další takto objevené důkazy přesvědčily autority o tom, že dokumenty byly pravé kopie spiknutí, v němž Ilumináti plánovali použití válek a revolucí k nastolení jednosvětové vlády, jejíž moc chtěli pod vedením Rotschildů násilím uchvátit, jakmile bude založena, přesně v linii s plánem dnešní Organizace spojených národů ( v USA klan Rockefellerů, Francie -Schumanové). V roce 1785 postavila bavorská vláda Ilumináty mimo zákon a zavřela lóže Velkého Orientu.V roce 1786 pak všechny podrobnosti publikovala. ( Bavorský král a vláda byly tehdy osvícené a snažily se přimět Ludvíka XVI. k zásadním reformám. Nakonec je !odrovnal " Napoleon, financovaný tímiž bankéři).Anglický název té publikace je "The Original Writings of the Order and Sect of the Iluminati"( Původní spisy řádu a sekty Iluminátů -překlad). Kopie byly poslány všem hlavám církve a států v Evropě, ale síla Iluminátů, která byla vlastně silou Rothschildů, byla tak veliká, že tato varování bylo ignorováno. Nicméně, slovo "Ilumináti" se stalo slovem špinavým a odešlo do podzemí ( postupně byli jednotlivá lóže pojmenovány podle zájmových sfér , viz Hlasatel Chicago - Moravan Pasadenský 1999). Weishaupt zároveň nařídil Iluminátům infiltrovat do lóží svobodných zednářů a utvořit ve všech tajných organizacích své vlastní organizace. Pouze ti zednáři, kteří se ukázali být internacionalisty a jejichž jednání dokazovalo, že odpadli od Boha, byli přijati k Iluminátům .Od té doby se tito spiklenci odívali do roucha lidumilnosti, aby skryli svou revoluční a podvratnou činnost( Babeuf, Marat, Tayllerand, Fauchet,Brissot,Buzot,Carnot ve Francii a další).Aby mohli vyniknout do zednářských lóží ( prostředek tzv. liberální strany tzv. "revolučního typu") v Británii( vznik Labour Party a Liberální strany), Weishaupt poslal do Evropy Johna Robinsona, který byl zednářem vysokého stupně ve skotském ritu. Byl profesorem fiziky na edinghburské universitě a sekretářem Královské společnosti Edingurghu. Robinson se nedal chytit na lež, že cílem Iluminátů je utvoření benevolentní dikatury, ale ponechal si své reakce tak dokonale, že mu byla svěřena kopie Weishauptova revidovaného spiknutí k studiu a úschově. pokr. VII. kapit.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář