Jdi na obsah Jdi na menu
 


11. 2. 2008

Revoluce na objednávku. VI. díl Iluminátů hovoří v souladu s novými skutečnostmi, které dokazují, že od jisté doby jsou jednotlivé události, které hýbaly světem evidentně řízeny : Anglická revoluce 1649 až 1660 a 1688, Francouzská revoluce 1789-1794, Revoluce 1848 v Evropě, I. světová válka a II.světová válka. Zejména VŘSR tzn. náastup bolševiků v Rusku byl řízen lóží bankéřů z Německa. je evidentní, že převraty a revoluce byly dělány na "objednávku ".....redakce ˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚ Předchozí VI. a VII. kapitola s aktuálními poznámkami potvrzuje, že klíčová střetnutí v 19. a 20.století byla ovládána finančními zdroji Iluminátů. Bez peněz by Maximilien Robespierre ( FRA) , Vladimír Iljič Uljanov-Lenin ( jeho matka byla zřejmě agentkou) nemohli uskutečnit své plány. Do toho spadá i plán na likvidaci Habsburků u nás. V podstatě národně osvobozenecký zápas a náš emancipační boj za svébytnost nezapadal vždy do plánů nástupců Iluminátů. Ti se rozdělili podle názvů měst ( již citováno) a zdánlivě tyto lóže soupeřily o světovládu ( I. světová válka a následně II. světová válka). Plány této podzemní mafie, která nikdy přímo nevládla, určovala politiku státníků i v současnosti, kdy se hazarduje s verzí III.světové války. Především, Marx a Engels byli agenty této mafie a nejen oni. Politické strany v jednotlivých zemích lóže si rozdělily na tzv. "pravici" a tzv. "levici". Konflikty národnostní a náboženské byly a jsou uměle vytvářeny, studená válka někdy lokálně přechází na horkou válku ( tragedie Jugoslávie, Iráku atd.).... pokr. Předchozí kapitoly vlastně otevřely polemickou stránku dalšího hodnocení moderní historie národů. Především si musíme uvědomit, že některá lóže začala mezi sebou soupeřit. Výsledkem toho jsou "odpadlíci". Ti často poskytli cenné informace světu o tom, že jsme ovládáni všemocnou chobotnicí. Ideje občanské, sociální a humanitní rovnosti byly opakovaně zneužity. ve Francii byly prostředkem přetahování moci "kluby", jako prototyp politických stran. Do stran se dá snáze proniknout a ovládnout politiky skrze majetkový a finanční prospěch. Vždy se hledali v politickém spektru lidé, kteří byli k tajnému typu korupce svázáni. Ve Francii roku 1789 jak píše André Maurois : " Francie se ocitla na pokraji revoluce, aniž by o tom věděla ". V knize Osudové okamžiky Československa, historika Jiřího Paclta je v prologu událostí před 28.říjnem 1918 psáno o pozadí ruské revoluce a zdrojích pro Lenina. A opět společný jmenovatel : "Převrat v Petrohradě 7.11.1917 proběhl tak, že drtivá většina obyvatel tehdejšího hlavního města nic nevěděla a tudíž bolševiky drtivá většina národa nepodporovala.... Společný jmenovatel jak pro francouzskou revoluci, tak VŘSR je společný: obě nastolily krvavé diktatury ( Jakobíni- bolševici) a v obou případech se jednalo o likvidaci mozků obou národů. V Rusku a posléze po II. světové válce v zemích sovětského bloku včetně Československa si zednáři vyřizovali účty mezi sebou a zatáhli pod rouškou boje proti "sionismu" i příslušníky "vyvoleného národa", kteří byli zneužiti pro konkrétní politické a hospodářské cíle. Můžeme si klást otázky : Proč byl obětován Napoleon ? Jak dopadly všechny výsledky konferencí hlav států o uspořádání Evropy ? Víme přeci, že jak Vídeňský kongres, který vyústil v revoluci 1848, tak Saint Germain 1919, jakož i Postupimská konference 1945 mají vzestupnou tendenci ve tlaku lóží na ovládnutí světa. Pokud některé státy pokojnou a evoluční cestou spěly k přechodu společenských systémů, byly záhy destabilizovány. Prostředníky k destabilizaci ve světě a Evropě po II. světové válce byli ruští bolševici. Lobby musela nejprve nastolit krvavou diktaturu, odstranit Trockého-Bronsteina, Slánského- Salzmanna apod. V ČSR procesy byly odrazem procesů v SSSR za Josefa V. Stalina v menší, ale obludné míře pro svou podstatu. Ukázalo se, že bankovní lobby obětovala Adolfu Hitlerovi, kterého potřebovala pro posílení pozic v Německu, ale jako i pokus o ovládnutí světa stejně jako Stalina; uvědomíme si že tito byli vlastně exponenty této podzemní mafie, v jiném případě by se oba neudrželi u moci stejně jako dříve Robespierre a jiní diktátoři. Společné tyto navenek protichůdné revoluce mají systém čistek. Vždy byly využity náboženské nesnášenlivosti, posléze "třídní nenávist". Ilumináti "po česku " nebyli a nejsou jiní. Tak jako uvedl mr. Fagan, že i u nás někteří velebení zakladatelé státu r. 1918, kdy uvedl příklad Thomase Jeffersona, tak v USA a ve Francii hledali lobbysté své lidi. Žel můžeme potvrdit, že zejména dr. Edvard Beneš byl agentem zednářů, tak žel Tomáš Garrigue Masaryk s nimi ( Bri nai brit) , musel spolupracovat ať chtěl či nechtěl. V USA se i oženil ! Nicméně nemůžeme tomuto velkému Čechovi upřít dobrý úmysl v podobě dosažení nezávislosti. Protože ČSR se stalo mocností a strategickou polohou dráždilo Ilumináty, muselo být destabilizováno. Mnichov byl jen jednou z "her na šachovnici". Když bankéři financující Hitlera poznali, že zašel daleko a nechal zplynovat pár agentů lobby, byl obětován stejně jako Napoleon, ale i Stalin, neboť ani jeden z diktátorů nebyl nevyzpytatelný, naopak. Jejich ambice ( příklad Pinochet, Suharto, Franco) se sice dočkali důchodu, ale to proto, že včas hodili "zpátečku" a měli své poradce. Iluminátním dvanácti lóžím došlo, že pomocí těchto válek, převratů a vojenských zásahů nesplní světovládné plány v kratším časovém horizontu, museli přehodit "výhybku". A tak prostřednictvím agentů v USA a Evropě začala "mírová soutěž systémů", která vyústila dočasným pádem socialismu , jako zrůdného experimentu stejného jako nacismus, ale s tím, že nejen byla zneužita nechuť států Evropy k totalitním režimům, ale díky Marchallovu plánu, EHS a dalším nástrojům ekonomické nadvlády, se podařilo otevřít cestu ke globalizaci....pokračování další kapitolou

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář