Jdi na obsah Jdi na menu
 


14. 12. 2012

BYLO NEBYLO. V sousedství krále Miroslava a jeho země a bývalého Půlnočního království bylo ještě jedno : Malá země.V Malém království byla kdysi hojnost. Starý král Tomáš zemřel a nastoupil ještě za jeho života král Edvard z Benešova. Ten byl vyhnán zběsilými sasíky kurfirsta Adolfa von Schickelgrubera, ale poté co aliance panovníků dobyla Sasko, vrátil se na krátkou dobu i král Edvard. Jenže ten se nelíbil ruskému cáři Josipovi Džugašvilimu a ten si vybral zkrachovalého tovaryše Klementa od Zlatého lesa jako místodržitele. Ten nastolil v zemi krutovládu. Král Edvard žalem zemřel a Kléma dokončil dílo zkázy. Věznice se plnili a kat zvaný Pepa Mydlář věšel a utínal hlavy o sto péro... Kléma se uchlastal a zemřel na zákeřnou nemoc : cyrhózu jater...Ono svědomí se černá a kmotřička SMRT si nevybírá. Král Miroslav sledoval s královnou Krasomilou s hrůzou, co se v jejich sousedství vlastně děje. Následník trůnu JAN a princezna LIBĚNA zvaná pyšná se hádali kdo se k sousedům pojede podívat na turistický zájezd.. Nastoupil Antonín II. Harmonika ze Zákolan a zakrátko zemřel. Poté obsadil na dlouhých jedenáct let trůn Antonín III. zvaný Krásný NOWOTA. Tuhý režim vadl. Lid remcal v hospodách a různí kejklíři a umělci do těch poměrů šili.... Šlechtic z Horních Uher, Alexander z Dubova pak slíbil zemi konstituci a sesadil krále Nowotu. Lid ožil, mohl si zpívat jako u sousedů.Král Miroslav a královna Krasomila měli radost a tak poslali své děti do této země.... Proti mírnější vládě v zemi vystoupilo několik velmožů; mezi nejhorlivějšími byl krejčík Bělák, pokoutně však Gustáv Houser z Husákova, Alois Indruš a tak se stalo, že stařičký mocnář Ludvík z Hroznatína byl ve vleku toho či onoho spolku rudých pánů.Do toho dění, uvolnění a kvasu se začal vměšovat saský kurfirst Walter Hollbein, bulharský chán Todor Žitko, krakovský vojvoda Wlodyslaw Gomola a uherský bán János Kádos. Nad nimi pak vládce pašaliků mocný car Leonid Ukrutný ! Lid scházející se po hospodách, nárožích a ryncích, vyvolával slávu obroditelům. car Leonid svolal poradu svých vazalů a hřměl oheň a síru. Poté, co vyhřměl vše na vozatajském voze v Černém háji, následoval vpád divokých hord do malého království. Nový místodržitel Gustáv pak nastolil pod knůtou vojsk cara Leonida a jeho satelitů, tuhý režim. Uplynula léta a nastal podzim jistého roku....

 

Náhledy fotografií ze složky Pohádky z lesů vod a strání-kuloárů