Jdi na obsah Jdi na menu
 


PODOBNOST S ČESKOU REPUBLIKOU NÁHODNÁ.POHÁDKA PRO VELKÉ DĚTI.

14. 12. 2012

OSOBY DĚJE :

vypravěči : princezna Sandra a princ Jan

Václav VI.Santa Klaus ........................................král

Mirek Topol od Ostravice ......................................kancléř

Jiří Paroub, řečený Tlouštík..................................... šéf strany pod obojí- růží

Jiří Čolek, zvaný Čuník ...................................... šéf strany černých

Martin Brusík, zvaný Křivák .................................. šéf strany zelených kápí

Vojtek Filipes ....................................................... šéf strany červených baretů

Markétka...............................................................komorná

Tomáš Julín zvaný Mengele .............................. komoří přes felčary a čeleď

trpaslík Cukrt zvaný Caky - paky ............................... dvorní rádce pana komořího

Václav V. od Zvonu .................................................. exkrál

Dagmara .................................................................... kejklířka, bývalá královna

Nevčas ....................................................................... rádce přes lid podaný

Kolouš .......................................................................rádce přes berně

Kateřina Jákes ............................................................konšelka, která se pere

Vlasta Parkes .............................................................radní přes biřice a stráž

Šárinka .......................................................................majitelka nevěstince

Pikart Krátký .............................................................v radě starších doyen

Ríc Pic Bum...............................................................strážce exkrálovny-milec

Vondrouš "Křivá huba "............................................radní přes radu králů

Pavel Boum, zvaný "Horal"......................................starosta sídelního města

Přemysl zv. "Půlbotka "............................................představený rady starších

Bobteil Emanuel.......................................................strážce klidu poddaných

Rychtrmoc................................................................vrchní sudí

Standa od Grošů .......................................................bývalý kancléř, pokoutný advokát

Špidlík .....................................................................bývalý kancléř

dále lid v podhradí

Veliký Mogul ......................................................... velmistr řádu Sv. Grálu

Vladimír z Putilgradu ............................................. cář Velké Rusi

George Bouch ........................................................vládce Země za louží

Nicolas Sarankozy .................................................král Země franků

a jiní dále.....

ostatní lid v podhradí a další postavy děje

dr. Langoš ................................ náčelník biř

Bylo, nebylo. Již dříve jsme vyprávěli o časech minulých jednoho malého království, které zažilo "bouřné" časy. Drahně tomu dvě léta, za vlády Santa Klause se kancléřem stal obhroublý pán Mirek Topol, šéf strany modrých ptáků.Převzal vládu po kancléři Paroubovi. Za vlády předchůdců Topola se lidu dařilo zle : kruté berně, majetek království v zástavě a to už bylo za kancléřství Santa Klause v době místodržení Václava od Havlova zvonu. Když jej vystřídal Santa Klaus, lid v něj vkládal klamné naděje. Za jeho kancléřství kradl kdo mohl, vše co mělo cenu bylo prodáno. Za vlády růží Becherovky Slima ( Milouš Zemák ) , Jiříka Špidlíka a samotného Parouba se vesele rozkradlo co ještě zbylo. Lid byl namlsán různými obchody nevalné pověsti, lichváři si mastili na občanech tučné pupky a prodalo se co se dalo. každý každému dlužil nějaký ten obolos.

Topol sliboval zemi mír a blahobyt. Opak se stalo pravdou. Přibral si k vládě podkomořího Čuníka a zeleného Brusíka. První z nich byl zajímavý rádce: Byl starostou města, kde si nechal platit výpalné a též se ženskejma to neměl lehké. Navíc chtěl místním cikánům přidělit jakési ubikace ze železa, aby prý nerozbili dřevěné chalupy. Brusík, jemuž se říkalo "lesní muž" se v mládí zapletl s "rudými kápěmi" a když se rudí odporoučeli, přemaloval si firmu na "zeleno". Zbýval Filipes , který za bukem s rudými číhal, jak se ostatní radní poperou, aby opět získal vládu pro rudé kápě. Dělal to tak nepozorovaně, až plíživě...

Topol si pozval ku vládě jistého mastičkáře zvaného Tom Julín a tento šlechtic měl na svém hradě trpaslíka, kterého nazývali "vodnatá palice". Oba zavedli ma lid další berně za nemoci a neduhy lidu království. Utáhli tak opasky, až praštělo. Lid poddaný nazval Julína dr. Mengelem. Mastičkář šáhl lidem důkladně do měšců s grošema a navíc šmelil se špitály pro chudé.

Sliby páně Topolovy byly jalové, Julín -Mengele přidával desátek až praštělo a jeho trpaslík Cakypaky předstupoval před trubadůry, aby uváděl vyhlášky Mengeleho do praxe. Když lid v podhradí reptal, poslal šéf biřiců Langoš do ulic biřice, nově vyšňořené jako kompars do muzikálu, vybavil je novými žebřiňáky s podivnými nápisy : "Pomáháme a chráníme". Když se zblblý lid v podhradí obrátil na komornou Markétku, sama nevěděla koho že to biřici chrání. ( pokračování příště )

Další pokračování bude pro děti od 10 až 100 leté k vánocům

POKRAČOVÁNÍ :

Smutné královstí sousedilo se Zemí krále Miroslava a Krasomily. Jak víme pohádka o Pyšné princezně skončila v okamžiku svatby. To co kdysi bylo v Půlnočním království se odehrávalo u sousedů :

Králové se střídali v dobách vlády "Rudých kápí" a od doby kdy odešli vojáci ruského cáře, králem se stal rezavý kronikář Václav Pátý od Havlova zvonu, který čas od času pobýval v pivnicích nebo arestu.Kancléřem se po čase stal také jménem Václav VI. Santa Klaus. Ten přivedl do země všelijaké kejklíře, pokoutné obchodníky a lapky. Z dobře vypadajících manufaktur nezbylo nic a lidem pomalu nezbýval ani vlastní leterát. Václav V. propustil z hladomoren zloděje a vrahy, tvářil se jako lidumil. Nastalo v ulicích sídelního města a v podhradí "boží dopuštění". Lidé sice mohli jít se podívat do Země krále Miroslava, ale to tak bylo vše. Když nastal v dílnách a obchodech chaos, vystřídal Santa Klause ( na čas), jistý Milouš Zemák zvaný "Becherovka Slim". Ten měl sprostou hubu a při rauši slintal. Dělal si šprýmy z konšelů a pištců, ale sám zkazil kdejakou srandu.Rozhazovalo se kde se dalo. Když už byl Zemák unaven Becherovkou a vládnutím, předal kancléřství jistému poťouchlému Jiřímu Špidlíkovi, ducha poněkud mdlejšího...... ( pokračování příště k vánoční pohodě)

Kterak to bylo s pány konšely.

Páni konšelé se sešli na Velikém sněmu a rozdali si na úkor lidu v podhradí "teplá místečka" u dvora pana krále Santa Klause. I stalo se že půl konšelstva bylo na straně "modrých ptáků" a půl na straně " růžových kápí". K nim se přidružili menší cechy jako " černokabátníci" vedení jistým Jiřím, zvaný Čuník, "zelené kápě, vedené jistým bývalým študákem zvaným "Brusík". A tak se stalo, že kancléřem se stal jistý valašský měšťan, rozumu šlomzáckého, Mirek zvaný Topol. K růžovým kápím se přidávali "červené kápě" vedené jistým doktůrkem Filipem. Byl to tak trochu "pokrevní příbuzný" bývalého kancléře Jiřího Parouba. Jiný bývalý radní zvaný "Pes Pilipes" konvertoval k modrým ptákům, aby onehdá, což už bylo v kronice kdysi psáno s jistým Bubeníkem odcestoval za "Velkou louži", aby na jistém ostrově v Karibiku obracel domorodce na kšefty s hrou zvanou "letadlo". Místní král Fidelis je však nechal lapit a strčit pro podvody do vězeňské kobky. Sněm tehdy vyslal jistého konšela Petra Pikarta, aby je vysvobodil z područí "tyrana". Konšelé šli žalovat k Velkému Mogulovi do Bruselu na to, že prý ti dva sedí za politickou svobodu na ostrově. Fidelis nechal Pikarta tři dny a tři noci stát na chotbě, aby pak mávnul rukou a oba podvodníčky poslal domů....

Topol se ujal křehké vlády a povolal k sobě tři rádce : felčara nevalné pověsti Julína, jeho osobního trpaslíka Caky paky a k tajným biřicům pak jistého pokoutného advokáta Langoše ( zvaný mezi biřici Világoš). Vedle toho jmenoval posla k Velkému Mogulu do Bruselu jistého Vondrouše Křivoústého. A bylo vymalováno. Nad královstvím se smrákalo. Co se nestačilo ještě prodat, zašmelit a ukrást, šlo do frcu. Julín a trpaslík Caky paky uvalili na poddaný lid dávky ze špitálů a felčarů, jakési desátky, které museli odvádět, když vešli k felčarovi. bylo jedno, jestli měl solit novorozenec, či čerstvý umrlec. Povedení rádci potřebovali každý tolar na to, aby "zaplácli" díry v královské pokladně. Měšce nenahlodali jen hlodavci, ale nenasytní rádci, okrádající poddaný lid. Co bylo dál Vám kronikář sdělí později. ( pokr. příště)

U sousedů jen kroutili hlavami. Král Miroslav a královna Krasomila se divili co se to děje v království, kde kdysi byla hojnost. jenže rudé kápě všechno zničili. A teď ? Hospodářství upadalo, kradlo se víc než dřív, podvádělo víc než za krále Gustáva a lid propadl hrám , muži navštěvovali hojně vykřičené domy a začalo být krušno. Bujní rádcové tiskli lid daněmi a berněmi tak, že už pomalu nebylo kde co a jak urvat. A v zemi pohádkové hojnosti , když vyslechli raport Vítka, zvolala královna : " No taková paseka nebyla ani u nás za těch tří povedených rádců..." Král Miroslav jen přikývl a pravil : " Což takhůle vyslal korunního prince, aby se podíval jak vypadá svět mimo náš? "... a královnu to nijak nenadchlo. - " A co princovy zásnuby s princeznou sousedního krále ? " Nějak budeme mušet počkat", pravil Miroslav a zavolal si prince, který zrovna na zahradě proháněl komornou Markétku....pokr. p

Přišli noví konšelé : Kancléřem místo Topola se stal přihlouplý Pete z Nevčasů , zobající zruky králi Václavu VI.Santa Klausovi. Po ustavení nových konšelů se  radními stal jistý hřmotný pisálek Radek Joun za VV partu zvanou ABL OČKA po zakladateli a krátké radním Vítovi Bartíkovi , který rozesel po zemi svá soukromá "očka"  a fízloval kde koho.....

K nim přibyl jistý Drábík, který sužoval již tak bědný lid a u vlády zůstal né za černé kápě ale partu TOPISTŮ 09 Miroslav Kalous. Ten dusil lid novými berněmi, ač sám měl " za nehtama", kdy jako viceradní branné hotovosti ěšec svůj na úkor království zmnožil...

Král a královna Miroslav s Krasomilou vzpomínali, jak tři rádcové sužovali lid Půlnočního království, nyní Pohádkové země krále Miroslava , kde hojnost a řemesl jen kvetou, lid se o svátích raduje. Princ Jan se vydal do Smutného králoství ĆECHIE aby našel dívku svého srdce....

Lid  podhradí nevalně volil nové vládce. Ti zakrátko začli bláto  po sobě trousiti. Jistí Katka od Kočích a konšel Škarchán označili Bartíka za malého Napoleona a že jim vnutil korupční měšce stříbra . Vedle toho prasklo na radního všeliké špiclování a bylo vymalováno.

Král Santa Klaus však hřál toho hada na prsouch a rozprostřel ochranná křídla nad mdlm kancléřem Nevčasem , aby vláda, která lid tiskla a nové berně pod velením Kalouse zavedla, jinak lid odřela. Biřici se bouřili, ale i felčaři. Jistý radní Hegr měl hlavu coby škopek.Jistý ranhojič Engl stávkou hrozil a hromadným odchodem felčarů z království . Lid potichu  reptal po šencích a koutech, ale bál se ceknout, aby někomu z pacholků nenamlátil tajný biřic od Bartíka ....

Země ožebračená a ohlodaná. Princ Jan hledající princeznu Alexandru se  uchýlil na starý hrad a pozoroval co se to vlastně děje ....pokr. příště.

PRINC A PRINCEZNA ZÍRAJÍ .

Princ Jan a princezna Alexandra jsou zaneprázdněni. Přesto zírají na to co se kol dokola děje : Opět tu máme tři rádce : Nepohoda kancléř, kniže Karel Swarz zvaný Schwarzenneger , šedá eminence Miroslav Kalous a vedle nic nižší rádci Radek písařík Joun a jeho šedá eminence Vít z Bártík zvaný malý Napoleon - Guru .Od tří větví se urodili další trýznitelé království ,Zavedli tuhé daně a berně na již tak strádající lid, aby vyždímali co se ještě dá vyssát z nebohého podhradí.  Strážce měšce nad lidem poddaným jistý Drábík utáhl chátře ohryzek a hlásal omezení žebračenek . Starcům a babičkám slíbil, přidal tak na jed pro krysy , né na krmi. A tak u kontejnerů a popelnic se schází lid různých věkových kategorií .Lid remcá, ale bojí se ceknout, neboť nevolničí a s upláchnutou hubou sotva zaplatí vyděračské daně a berně. Prodejní rádci si rozebírají nakradené mezi sebou, zkrátka nepřijde ani král Santa Klaus ..................

Vánoce pomalu přicházely a páni  rádcové se štengrovali.Do toho přišla zpráva : exkrál Václav V. skonal. Poslední dobou z něj byla  "kost a kůže", sužován tvrdnutím jater po letitých konzumacích alkahůlu . Jak už to bývá, před smrtí převedl bezdětný exmonarcha své jmění na Dášu z Veš Krnů, svoji druhou leč nehodnou choť. Kdo ví, zda churavějícímu staříku při dlní u lůžka nepomohla "hřejivým slůvkem". A rádci s Václavem VI. Santa Klausem vyhlásili pětidenní státní smutek. Lidé se chodili na Hrad klanět prázdné rakvi, neboť exkrál zapáchal a museli jej do pohřbu uchovávat v ledničce. Mezitím se radní usnesli, že lidu přitáhnou pupky. V okolních zemích nastalo boží dopuštění . V dalekém Řecku a nedalekém Vlašsku se odporoučeli rádci neboť obě země přišly na buben . Francký král Nicholas Sarankózy a Germánská vládkyně svolali schůzi rádců Europy . Někteří mocnáři odmítali platit staré dluhy, jiní včetně Pete Nevčase "zobali z ruky ". Nejvíce másla na hlavě vůči poddaným mělo Smutné království .

Lid byl nahnán k okázalému pohřbu exkrále , kdy na lafetě jej vezli a pak v tichosti spálili spolu   s ostatními nebožtíky. LId si ulevoval sprostými obrázky na veřejných záchodkách, ale nijak nereptal, když rádce přes královskou pokladnu Miroslav Kalous - Berous vykřikoval, že platit berně a desátky budou platit nenarozená robátka . Všude na trzích se zdražovalo a krajinou objížděli Kalousovi a Drábíkovi pochopové aby na chudém lidu vydřeli poslední groš.....

"Takhle to dál nejde ", pravil na poradě pohádkových vládců král Miroslav. Frankenstain navrhoval aby vůči zlodějům v království zasáhli spojené  síly pohádkových mocností .  Golem zase navrhl, aby půjčili Kalousovi židovští lichváři. Kníže Pekelné říše Lucifer XXXVIII. navrhl aby pro rádce ze Smutného královsví připravili né očistec, ale rovnou pekelné kádě.Archanděl Gabriel měl takový soupis hříchů, že jej nemohl ani dočíst . Devítihlavý drak prohlásil, že hlavní rádci se nedají ani sežrat . Představitel trpaslíků Smudla navrhl únos rádců ajejich vhození do propasti . Královna Krasomila požadovala na svém muži, aby povolal zpět prince Jana, neboť v tak zkorumpovaném království by přišel o pověst férového prince. Vodníci odmítli rádce utopit, neboť by si zaneřádili vodní toky . Král Miroslav, jehož království nejvíce prosperovalo kontatoval, že lid musí povolat na trůn hodného  krále. Prý se chystá volba nového panovníka, nebotˇ Santa Klaus to má za pár....Oberon, vládce podzemí , soused Pekla prohlásil že nad takovým královstvím láme hůl. Jako poslední vystoupil šéf moderních pohádek Fantomas : " Navrhuji, zmíněné rádce Peteho Nevčase, Kalouse a Drabíka unést s tím, že jim nechá vyoperovat mozky a nahradit je palicemi pomocných dělníků. " Harry Potter při svém adedé navrhl zápavu horrorů, aby se národu dostalo zábavy .Král Mirolav byl nucen  pro nadměrný hluk přerušit na jiný termín...Jen děti se o vánocích dotatečně bavili až na Silvestrovský program pro dospělé.....pokr. příště  

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky KLAUSOVINKY

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář